Algemenebeleidsnota

Hier vindt u de algemenebeleidsnota 2020. Het komt erop aan om resoluut naar de toekomst te kijken, het parcours dat nog moet worden afgelegd om lopende projecten te realiseren, perspectieven uit te tekenen voor de komende ambtstermijn, de uitdagingen die we samen zullen moeten aangaan.