Financiële bijstand

Dikwijls betreft de eerste aanvraag een financiële bijstand die zal toegestaan worden op basis van een juiste analyse van de behoeften van de aanvrager. Deze analyse betreft welbepaalde criteria voor het samenstellen van zijn persoonlijk dossier.
De voornaamste criteria zijn : de gezinssamenstelling, de inkomsten en de lasten van alle gezinsleden, de schulden, de gezondheidstoestand en de alimentatieplicht.
De sociale assistent stelt nadien zijn dossier voor aan het Speciaal Comité voor de Sociale Dienst die beslist over het al dan niet toekennen van een steun aan de aanvrager.U kunt eventueel recht hebben op :

• Financiële steun:

o toekennen van het leefloon (of gelijkwaardig),

Maandelijkse bedragen vanaf 01.12.2012 :
 Categorie 1, samenwonende persoon : 589,82 €
 Categorie 2, alleenstaande persoon : 884,74 €
 Categorie 3, persoon die samenwoont met gezinslast : 1.179,65 €

ERIS
Een aanvraag indienen
RIS

Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be