TEAMLEIDER voor voor de afdeling Asset Maintenance, Technische Infrastructuur (M/V/X) - (Ref: RECRUT 254)

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
  Instaan voor het oplossen van technische en infrastructurele problemen met inachtneming van het behoud van het erfgoed van het OCMW.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
  Leidinggevende verantwoordelijkheid voor de teams van de dienst infrastructuur en onderhoud van het erfgoed (schilders, elektriciens, loodgieters, polyvalente medewerkers) en voor bepaalde specifieke technische projecten die verband houden met zijn/haar vakgebied.
  De medewerker is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud (met behulp van interne en externe middelen) van alle sites die het OCMW in zijn beheer heeft,
  Onder het hiërarchisch gezag van het hoofd van de dienst infrastructuur, digitale transitie en onderhoud van het erfgoed. De medewerker zal het hoofd van de technische dienst bijstaan tijdens zijn werfvergaderingen met de aannemers van de investeringsopdrachten van het
OCMW van Sint-Gillis. Hij staat hem ook bij gedurende de hele fase van de werken wanneer dat nodig is.
  De medewerker zal samenwerken met alle OCMW-partners in de technische domeinen waarvoor hij bevoegd is om infrastructuren op te zetten die verband houden met de opdrachten van het OCMW.
  De medewerker zal zijn technische vaardigheden op het gebied van computerondersteund tekenen aanwenden ten dienste van de administratie en zijn partners waar nodig en mogelijk.
  De medewerker staat in voor het beheer van de werven van de technische directie in de breedste zin van het woord: identificatie van de technische onderhouds- of afwerkingsbehoeften, planning van de werf, voorbereiding van de materiaalbestellingen met behulp van de magazijnchef en de teamleiders, coördinatie van de teams die op de verschillende sites werken enz.
  De medewerker staat in voor de opvolging van de technische problemen in verband met onderhoudsproblemen op de verschillende sites van het OCMW van Sint-Gillis, nadat ze zijn gemeld door de bewoners of nadat ze zijn vastgesteld door de technische teams die ter plaatse gaan werken.
  De werknemer zal erop toezien dat alle eisen inzake preventie en naleving van de codex over het welzijn op het werk worden nageleefd door al het personeel waarvoor hij verantwoordelijk is. Hij ziet er ook op toe dat alle statutaire en contractuele medewerkers goed opgeleid zijn om de hun toegewezen taken uit te voeren. Hij maakt er een prioriteit van in zijn dagelijks werk. Hij zorgt ook voor een regelmatige evaluatie in overeenstemming met het sociaal charter en hun arbeidscontract.
  De werknemer zal ervoor zorgen dat alle eisen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en veiligheid van de OCMW-werknemers, en afhankelijk van de technische aspecten, worden nageleefd, zodat de overheid kan garanderen dat dit aspect wordt nageleefd overeenkomstig haar verplichtingen als werkgever.
  De werknemer zorgt, in samenhang met de goede werking en de doeltreffendheid van de dienst, voor de professionele inschakeling van gesubsidieerde tewerkgestelden (artikel 60) door al het mogelijke te doen om deze missie te verzekeren (het organiseren van opleidingen, regelmatige coaching van het personeel, regelmatige evaluatie van de behoeften, evaluatie, ...).
  De werknemer houdt zich indien nodig telefonisch of fysiek beschikbaar buiten de werkuren episodisch, zodat de wachtdienst waarvoor hij verantwoordelijk is in het rusthuis van het OCMW van Sint-Gillis noodreparatiewerken kan uitvoeren.
  Indien mogelijk en binnen de grenzen van zijn beschikbare tijd stelt de werknemer bestekken op om de investeringsbehoeften van het OCMW van Sint-Gillis te formaliseren in het kader van openbare aanbestedingsprocedures.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : alleen kandidaturen van houders van de volgende diploma’s zullen in aanmerking warden genomen, met name : Bachelordiploma in de bouw of discipline die relevant is voor de functie.

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
  Kennis van de algemene organisatie van een OCMW en van de werkingsbeginselen;
  Kennis van de missies en de prioriteiten van de instelling;
  Kennis van de regelgeving met betrekking tot bouwtechnieken (brandwerendheid, EPB, enz.)
  Over een professionele waardig beschikken ;
  Beheersing van Frans / Nederlands ;

Praktische/ technische vaardigheden (informatisch, procedures…):
  Praktische/technische vaardigheden, basisvaardigheden op kantoor (Word, Excel, Outlook, enz.) en CAD-vaardigheden.
  Capaciteit om informatie efficiënt op te zoeken en belangrijke informatie over te dragen ;
  Capaciteit om het werk te organiseren, rekening houdend met de prioriteiten en instructies
  Capaciteit om informatie efficiënt op te zoeken en belangrijke informatie over te dragen ;
  Actief luisteren en dialogeren ;
  Respect voor de hiërarchische structuur en procedures ;
  Zin voor synthese;
  Zin voor initiatief en anticipatie;
  Reageren met integriteit en professionalisme;
  Vermogen om in een team en netwerk te werken, samen te werken;
  Stressbestendig en zelfbeheersing.

Waarden :
  Ten opzichte van het publiek: zin voor de dienst, luistervaardigheid, zin voor onthaal.
  Ten opzichte van de collega’s: teamspirit, zin voor samenwerking, solidariteit.
  Ten opzichte van het werk: zelfstandigheid, flexibiliteit, striktheid en organisatie, discretie, loyaliteit, initiatiefnemend, oplosgerichtheid.

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
  Fulltime contract van onbepaalde duur;
  Flexibele werktijden en hybride werken mogelijk;
  24 dagen jaarlijks verlof en min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
  Salaris package: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, automatische baremaverhogingen, eindejaarspremie, tweetaligheidspremie (indien Selor certificaat) ;
  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels;
  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen;

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 31/10/2022 te sturen naar het volgend adres :
job16 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 254" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be