Integratiemedewerker - Overbruggingsdienst (M/V/X) Ref: R289

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Als onderdeel van de activiteiten van het departement Volwassenenpreventie heeft de Tewerkstellingssector tot taak om iedereen die financieel wordt bijgestaan door het OCMW in de best mogelijke omstandigheden toegang te verlenen tot de arbeidsmarkt.

Binnen de tewerkstellingssector:
De Overbruggingsdienst heeft tot doel sociaal-professionele ondersteuning te bieden aan werknemers met een contract op basis van art. 60§7.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
Met aangepaste maatschappelijke werkmethoden biedt de inburgeringsagent individuele en/of collectieve ondersteuning aan het publiek dat financiële steun geniet van het OCMW. Hij/zij luistert naar, overlegt met, informeert, stuurt, ondersteunt en begeleidt mensen in hun integratieproces.

Zijn/haar belangrijkste activiteiten zijn:
1°) Individuele en/of collectieve sociaal-professionele ondersteuning bieden aan het publiek.
2°) Instaan voor de administratieve en institutionele opvolging van de dossiers.
3°) Bijdragen tot de kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de activiteit van de dienst.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma: enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name:
  Bachelor Sociaal assistent
  Bachelor Assistent in de psychologie
  Getuigschrift hoger onderwijs als adviseur sociaal-professionele integratie

Kennis (theoretisch, reglementair…):
  Professionele ervaring in een OCMW en/of op het gebied van sociaal-professionele integratie
  Over een perfecte beheersing beschikken van één van de twee regionale talen (NL/FR) en een goede kennis van de andere regionale taal ;

Praktische / technische / functionele vaardigheden:
  Iemand zich welkom kunnen doen voelen en interpersoonlijke vaardigheden met een gevarieerd publiek;
  Vermogen om individuele gesprekken te voeren, een vertrouwensrelatie op te bouwen, te luisteren en te herformuleren;
  In staat zijn om groepen te leiden;
  Vermogen om de persoonlijke middelen van gebruikers te mobiliseren en hen te ondersteunen bij de uitvoering van hun project;
  In staat zijn om voorstellen te doen en innovatieve methoden en praktijken te ontwikkelen in het kader van het project door middel van een oplossingsgerichte aanpak;
  Redactionele vaardigheden;
  Vermogen om efficiënt informatie te zoeken en relevante informatie door te geven;
  Vermogen om het werk te organiseren, rekening houdend met prioriteiten en instructies;
  Vaardig met office-tools (Word, Excel, Outlook, enz.);
  Actief kunnen luisteren en in dialoog treden;
  Respect voor de hiërarchische structuur en procedures;
  Analytische geest;
  Initiatief nemen en anticiperen;
  Integer en professioneel handelen;
  Kunnen werken in een team en in een netwerk, samenwerken;
  Stressbestendigheid en zelfbeheersing.

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
  Flexibele werktijden en hybride werken mogelijk ;
  24 dagen jaarlijks verlof en min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
  Salaris package : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, automatische baremaverhogingen, eindejaarspremie, tweetaligheidspremie (indien Selor certificaat) ;
  IZZ-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (IZZ) en bepaalde winkels ;
  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen ;

CBD van 12 maand, hernieuwbaar in COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 23/09/2022 te sturen naar het volgend adres :
Job22 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 289" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontacteerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be