Maatschappelijk werker in het Collectief Violette (M/V/X) Ref: R278

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Het informeren, begeleiden en op passende wijze bijstaan van iedere persoon die in Sint-Gillis woont of verblijft en die 65 jaar of ouder is.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
Overeenkomstig de wet van 8 juli 1976 heeft de maatschappelijk werker tot taak personen en gezinnen te helpen de kritieke situaties waarin zij zich bevinden te boven te komen of te verbeteren, zodat zij een menswaardig bestaan kunnen leiden.

  65-plussers verwelkomen, begeleiden en begeleiden ;
  Het onderzoeken van aanvragen en, indien nodig, het uitvoeren van een sociaal onderzoek voor toegang tot sociale bijstand, RIS/ERIS, APA, GRAPA, diensten voor thuiszorg, alsmede toegang tot MR/MRS, met uitzondering van Tilleuls, voor alle inwoners van Sint-Gillis van 65 jaar en ouder ;
  Sociale steun en informatie verlenen aan mensen over hun rechten en de follow-up van hun dossiers voor sociale bijstand, thuishulp en MR/MRS-bewoners buiten Tilleuls ;
  Regelmatige uitvoering van sociale enquêtes om de steun te handhaven of aan te passen aan de omstandigheden en de schaal ;
  De familie van de bewoners helpen bij de plaatsing ;
  Zorgen voor de overplaatsing van bewoners die naar een andere instelling willen verhuizen ;
  Indien nodig, het nemen van de nodige stappen om een beheerder van goederen en/of van de persoon te benoemen ;
  Om beurten deelnemen aan de vergaderingen van het comité.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : Bachelor maatschappelijk werker

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
  Diepgaande kennis van de wetgeving inzake OCMW’s ;
  Kennis van de bepalingen inzake hulp aan bejaarden thuis en in instellingen ;
  Kennis van de algemene organisatie van het OCMW (verschillende interne en externe diensten die deel uitmaken van onze administratie) en van de werkingsprincipes ;
  Kennis van de opdrachten en prioriteiten van de instelling ;
  Kennis van het door de instelling gevoerde sociale beleid en van de procedures die zijn vastgesteld binnen het departement Sociale Actie en meer bepaald binnen de Algemene Sociale Dienst ;
  Basis computervaardigheden (Word, Excel, Internet) ;
  Over een perfecte beheersing beschikken van één van de twee regionale talen (NL/FR) en een goede kennis van de andere regionale taal.
  Kennis en toepassing van de deontologische code voor maatschappelijk werkers van het OCMW van Sint-Gillis en van het beroepsgeheim.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
  Vermogen om te luisteren, een dialoog aan te gaan en conflicten op te lossen ;
  Goede kennis van technieken om met agressie en geweld om te gaan ;
  Kennis van een tweede landstaal is een pluspunt.

Waarden :
  Vermogen om in een team te werken, solidariteit, wederzijdse hulp, hoffelijkheid
  Strengheid, verantwoordelijkheidsgevoel
  Autonomie en betrokkenheid bij de toegewezen taken
  Weerstand tegen stress, geduld en kalmte in gespannen situaties
  Gevoel voor observatie

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
  Fulltime contract van onbepaalde duur ;
  Flexibele werktijden en hybride werken mogelijk ;
  24 dagen jaarlijks verlof en min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
  Salaris package : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, automatische baremaverhogingen, eindejaarspremie, tweetaligheidspremie (indien Selor certificaat) ;
  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels ;
  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen ;

VVC, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 23/08/2022 te sturen naar het volgend adres :
Job19 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 278" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontacteerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be