Maatschappelijk werker in de VSK (M/V) Ref: R273

OPDRACHT VAN DE AFDELING / DIENST
De dienst Beheer en ontwikkeling van het sociaal onroerend goed heeft tot doel te zorgen voor sociale huisvesting (via het sociaal verhuurkantoor) voor mensen / gezinnen met een laag inkomen, meer bepaald de gebruikers van het OCMW van Sint-Gillis. Verder beheert de dienst het goed en zorgt voor de begeleiding van de huurder in zijn woning zodat deze zich blijvend kan integreren.

OPDRACHT VAN DE FUNCTIE
In dit kader moet de maatschappelijk werker bijdragen tot de psychologische, sociale, budgettaire of administratieve begeleiding van de mensen die behoefte hebben aan dergelijke begeleiding om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen.
Daarvoor moeten onder andere de volgende concrete acties worden georganiseerd om de betrokkenen meer zelfstandigheid en stabiliteit in hun woning te geven:

  Beheer van doorgangsflats, bedoeld voor de daklozen van het OCMW van Sint-Gillis, met een aangepaste algemene sociale begeleiding ;
  Sociale begeleiding in het kader van de voormelde opdrachten inzake psychosociale begeleiding: algemene sociale begeleiding met betrekking tot alle aspecten van het dagelijks leven (huisvesting, gezondheid, gezin en andere) voor de huurders van het verhuurpark van het SVK ;
  Sociale begeleiding in het kader van de voormelde opdrachten inzake budgettaire begeleiding: evaluatie van de noden, analyse van het budget, hulp bij het dagelijks financieel beheer voor de huurders van het verhuurpark van het SVK ;
  Sociale begeleiding in het kader van de voormelde opdrachten inzake administratieve begeleiding: hulp bij administratieve stappen, tussenkomst/bemiddeling bij de diverse administraties, en begeleiding bij het oplossen van administratieve problemen voor de huurders van het SVK ;
  Beheer van kandidaat-huurders (inschrijvingen en/of mechanisme inzake het comité dat de doorgangswoningen toewijst) ;
  Organiseren van collectieve of gemeenschappelijke projecten in bepaalde gebouwen die worden beheerd door het SVK met het oog op het verbeteren van de banden tussen de huurders, de strijd tegen eenzaamheid en een beter welzijn van de gebruikers ;
  Instellen van een preventiebeleid inzake de uitzetting van de huurders van het verhuurpark van het SVK door gepast maatschappelijk werk, rekening houdende met de behoeften van de huurder maar ook met de huurvoorschriften waaraan deze is onderworpen.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma :
Er wordt alleen rekening gehouden met kandidaten die houder zijn van het volgende diploma:
  Bachelor/ Graduaat maatschappelijk werker

Kennis (theoretisch, i.v.m. de reglementering …):
  Kennis van de algemene organisatie van het OCMW en de werkingsprincipes ;
  Grondige kennis van de OCMW-wetgeving, het recht op huisvesting, het vreemdelingenrecht, de sociale zekerheid en de arresten omtrent de sociale verhuurkantoren ;
  Kennis en toepassen van de ethische code en het beroepsgeheim voor de maatschappelijke werkers van het OCMW van Sint-Gillis ;

Praktische / technische vaardigheden (informatica, procedures…) :
  Basiskennis van informaticatools (Word, Excel, Internet);
  Zich goed kunnen presenteren ;
  De vertrouwelijkheidsregels naleven. ;
  Stressbestendig zijn ;
  De procedures en de hiërarchische structuur respecteren;
  Zich gemakkelijk aanpassen (multitasking, samenwerken met andere diensten);
  In staat om zijn/haar werk te organiseren, rekening houdende met de prioriteiten en de richtlijnen ;
  In teamverband kunnen werken en kunnen samenwerken met andere diensten.
  Kunnen luisteren, vlot spreken en toch discreet blijven ;
  Met een grote zin voor verantwoordelijkheid en een perfecte houding.
  Tweetaligheid is een pluspunt.

Waarden:
  Tegenover de betrokkenen: actief bijdragen tot de uitvoering van het leefproject voor de bewoners, respect voor het beroepsgeheim.
  Tegenover de collega’s: teamspirit, geest van samenwerking, solidariteit.
  Tegenover het werk: nauwgezet, betrokken, zelfstandig, loyaal, flexibel, zin voor verantwoordelijkheid, stipt, zelfstandig en betrokken bij de toevertrouwde taken

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
  Flexibele werktijden en hybride werken mogelijk ;
  24 dagen jaarlijks verlof en min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
  Salaris package : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, automatische baremaverhogingen, eindejaarspremie, tweetaligheidspremie (indien Selor certificaat) ;
  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels ;
  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen ;

COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 12/06/2022 te sturen naar het volgend adres :
Job7 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 273" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontacteerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be