Maatschappelijk werker - huisvestingbegeleider (M/V) Ref: R272

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
In het kader van het departement "volwassenenpreventie" heeft de sector huisvesting tot doel huisvestingsmoeilijkheden te voorkomen en een duurzame oplossing te bieden met inachtneming van de "menselijke waardigheid".
De dienst "huisvestingssteun" biedt mensen in precaire situaties geïndividualiseerde steun bij het zoeken naar huisvesting om hen te ondersteunen en hun vermogen te versterken om een duurzame oplossing te vinden voor hun huisvestingsproblemen.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE

Met behulp van geschikte sociale werkmethoden biedt de maatschappelijk werker individuele ondersteuning bij het zoeken naar huisvesting. Door zijn/haar optreden luistert hij/zij, voert hij/zij een dialoog, informeert, begeleidt en ondersteunt hij/zij mensen bij het zoeken naar aangepaste oplossingen.

In samenwerking met de andere diensten van de sector huisvesting van het CAFA vervult hij/zij de volgende taken :
  Analyse van de situatie, middelen en behoeften van het huishouden ;
  Samenwerking met het netwerk van verenigingen om de situatie in haar geheel onder controle te krijgen ;
  Selectie van aan de situatie aangepaste huisvestingsaanbiedingen ;
  Contact opnemen met verhuurders en hen bewust maken van huisvestingsproblemen voor ons publiek ;
  Ondersteuning, capaciteitsopbouw en coaching bij het contacteren van verhuurders
  Begeleiding bij huisbezoeken ;
  Advies en ondersteuning bij de procedures in verband met de ondertekening van het huurcontract ;
  Collectieve voorlichtingsbijeenkomsten ;

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma: alleen kandidaturen van houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, namelijk Bachelor in het sociaal werk

Kennis (theoretisch, reglementair...) :
 Professionele ervaring in huisvesting ;
 Beheersing van het Frans/Nederlands ;
 Kennis van wetgeving op het gebied van huisvesting ;
 kennis van het institutionele en verenigingsnetwerk van het Brussels Gewest.

Praktische / technische / functionele vaardigheden :
  Onthaal en interpersoonlijke vaardigheden met een gevarieerd publiek ;
  Vermogen om individuele gesprekken te voeren, een vertrouwensrelatie op te bouwen, te luisteren en te herformuleren ;
  Vermogen om te onderhandelen ;
  Vermogen om de persoonlijke middelen van de gebruikers te mobiliseren en hen te steunen bij de ontwikkeling van hun project ;
  Vermogen om voorstellen te doen en innovatieve methoden en praktijken te ontwikkelen in het kader van het project door een oplossingsgerichte aanpak te integreren ;
  Vermogen om het werk te organiseren volgens prioriteiten en instructies ;
  Schrijfvaardigheid ;
  Beheersing van kantoorautomatiseringstools (Word, Excel, Outlook, enz.) ;
  Eerbiediging van de hiërarchische structuur en procedures ;
  Initiatief en anticipatie ;
  Handel met integriteit en professionalisme ;
  Autonomie ;
  Vermogen om in een team te werken en te netwerken ;
  Stressbestendigheid en zelfbeheersing.

Waarden:
  Tegenover het publiek: gevoel van dienstbaarheid, vermogen om te luisteren, gevoel van welkom te zijn.
  Tegenover collega’s: teamgeest, gevoel van samenwerking, solidariteit.
  Tegenover het werk: betrokkenheid, autonomie, flexibiliteit, striktheid en organisatie, discretie, loyaliteit, initiatief, oplossingsgerichtheid.

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
  Flexibele werktijden en hybride werken mogelijk ;
  24 dagen jaarlijks verlof en min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
  Salaris package : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, automatische baremaverhogingen, eindejaarspremie, tweetaligheidspremie (indien Selor certificaat) ;
  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels ;
  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen ;

CBD tot 31.12.2022, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 15/05/2022 te sturen naar het volgend adres :
Job10 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 272" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontacteerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be