Preventiemedewerker (M/V) Ref: RECRUT 262

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Het doel van de Schuldensector is overmatige schuldenlast te voorkomen en een duurzame oplossing te bieden met respect voor de menselijke waardigheid. Deze doelstelling is opgesplitst in 3 complementaire actieterreinen:
  De dienst van de bemiddeling van minnelijke schulden;
  De energiedienst;
  Individuele en collectieve preventieve acties.

Naast de focus op het energievraagstuk is Eco&co een aanvullend mechanisme op de afzonderlijke benaderingen van het departement Volwassenenpreventie. Het biedt een regelmatig programma van groepsworkshops over actuele onderwerpen: huisvesting, energie, voorkomen van overmatige schuldenlast, voeding, consumptie, milieu. Enz.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
  Het leiden en leiden / begeleiden van groepen;
  Ontwerpen van groepsactiviteiten en hulpmiddelen die zijn aangepast aan het thema voeding;
  Voorbereiding van en deelname aan preventiewerkzaamheden op het gebied van voedselconsumptie in Epi Saint-Gilles;
  Medewerking aan de vervaardiging van aangepast materiaal voor het publiek (ondersteuning van andere diensten van de dienst Preventie volwassenen);
  Deelname aan externe evenementen;
  Beheer van het collectieve workshopprogramma;
  Beheer van de verschillende animatieverkopen;
  Bevordering van collectieve workshops;
  Toezicht op de logistieke ondersteuning;
  Reageren op oproepen tot het indienen van projecten in verband met de instelling;
  Opzetten en beheren van projecten.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
  Houder van een diploma in sociaal werk
  Houder van een diploma in sociale ecologie
  Houder van een diploma in communicatie
  Ervaring in het animeren van groepen en projectbeheer

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
  Kennis van de wetgeving van het OCMW;
  Kennis van het institutionele en verenigingsnetwerk van het Brussels Gewest;
  Kennis van management/animatietechnieken.
  Kennis van milieukwesties, geen afval.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
  Vermogen om een groep te animeren en te leiden
  Schrijfvaardigheid (verslagen, notulen, verslagen, enz.)
  Computervaardigheden (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, enz.)
  Vermogen om zich duidelijk uit te drukken en aan de mensen aangepaste inhoud over te brengen;
  Vermogen om in een team te werken en te netwerken;
  Vermogen om hiërarchische procedures en structuur te respecteren;
  Vermogen om tijd en ruimte te organiseren;
  Vermogen om de eigen werktijd in te delen, rekening houdend met prioriteiten en instructies;
  Vermogen om voorstellen te doen in het kader van een project en om innoverende methoden en praktijken te ontwikkelen;
  Vermogen om zich aan te passen en stress te weerstaan;
  Vermogen om de elementen voor te bereiden die nodig zijn voor de opstelling van activiteitenverslagen;

Waarden :
  Ten opzichte van het publiek : gevoel voor dienstverlening, kwaliteit van het luisteren, beschikbaarheid, beleefdheid, gastvrijheid, empathie.
  Ten opzichte van de collega’s : teamgeest, gevoel van samenwerking, solidariteit.
  Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, autonomie, flexibiliteit, initiatief, striktheid, discretie, loyaliteit, assertiviteit, zelfontplooiing, verantwoordelijkheidsgevoel

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
  Fulltime contract van onbepaalde duur ;
  Flexibele werktijden mogelijk ;
  Hybride werken mogelijk ;
  24 dagen jaarlijks verlof (vr fulltime) ;
  min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
  Automatische baremaverhogingen ;
  Eindejaarspremie ;
  Maaltijdcheques (€8,00 bruto per cheque) ;
  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels ;
  Hospitalisatieverzekering ;
  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen ;
  op 1km van het Zuidstation.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be