Maatschappelijk werker in de dienst Huisvesting (M/V) Ref:RECRUT 251

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
In het kader van het Departement “Volwassenenpreventie”, heeft de Huisvestingssector als hoofdopdracht het voorkomen van moeilijkheden inzake huisvesting en een duurzame oplossing aanbieden waarbij de “menselijke waardigheid” gerespecteerd wordt.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
Gebruik makend van de aangepaste sociale werkwijzen, verzekert de maatschappelijk werker(ster) de individuele en/of collectieve begeleiding inzake huisvesting van de mensen die al dan niet financieel gesteund worden door het OCMW. Hierbij luistert, dialogeert, informeert, oriënteert, ondersteunt en begeleidt hij/zij de mensen bij hun zoektocht naar aangepaste oplossingen.

Zijn/haar belangrijkste activiteiten zijn :
  De individuele en/of collectieve sociale begeleiding verzekeren ;
  De administratieve en institutionele opvolging van de dossiers verzekeren ;
  Bijdragen aan de kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de activiteiten van de dienst.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : Bachelor Maatschappelijk werker(ster)

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
  Over een professionele ervaring in OCMW en/of huisvesting beschikken ;
  Beheersing van Frans / Nederlands ;
  Kennis van de wetgevingen inzake huisvesting ;
  Kennis van het associatief en institutioneel netwerk van het Brussels Gewest.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
  Zin voor onthaal en relationele vaardigheden en een gevarieerd publiek ;
  Capaciteit om individuele gesprekken te houden, een vertrouwensrelatie op te bouwen, te luisteren en te herformuleren ;
  Capaciteit om groepen te animeren ;
  Capaciteit om persoonlijke middelen van de werknemers aan te wenden en hen te steunen tijdens het ondernemen van hun stappen ;
  Capaciteit om voorstellen in te dienen in het kader van een project en methodes en vernieuwende praktijken te ontwikkelen door een oplosgerichte benaderingte integreren ;
  Schriftelijke capaciteit ;
  Capaciteit om informatie efficiënt op te zoeken en belangrijke informatie over te dragen ;
  Capaciteit om het werk te organiseren, rekening houdend met de prioriteiten en instructies
  Beheersen van informatica middelen (Word, Excel, Outlook, enz.) ;
  Actief luisteren en dialogeren ;
  Respect voor de hiërarchische structuur en procedures ;
  Zin voor synthese ;
  Zin voor initiatief en anticipatie ;
  Reageren met integriteit en professionalisme ;
  Stressbestendig en zelfbeheersing.

Waarden :
  Ten opzichte van het publiek : zin voor de dienst, luistervaardigheid, zin voor onthaal.
  Ten opzichte van de collega’s : teamspirit, zin voor samenwerking, solidariteit.
  Ten opzichte van het werk : zelfstandigheid, flexibiliteit, striktheid en organisatie, discretie, loyaliteit, initiatiefnemend, oplosgerichtheid.

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
  Flexibele werktijden mogelijk;
  Hybride werken mogelijk ;
  24 dagen jaarlijks verlof (vr fulltime) ;
  min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
  Automatische baremaverhogingen ;
  Eindejaarspremie ;
  Maaltijdcheques (€ 6,00 bruto per cheque) ;
  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels ;
  Hospitalisatieverzekering ;
  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen

CBD (12 maand), hernieuwbaar in COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 03/12/2021 te sturen naar het volgend adres :
job7 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 251" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be