Verpleger (M/V) (Ref: RECRUT 249)

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
De residentie ‘Les Tilleuls’ groepeert een rust- en verzorgingstehuis en een dienstenresidentie. Het is een gemengd instituut dat valide en mindervalide personen opvangt.
Welke ook de graad van validiteit en afhankelijkheid van de opgenomen persoon is, onze algemene filosofie focust zich op de persoon et diens eigenheid als mens.
De residentie doet er alles voor opdat de principes die in het levensproject beschreven staan, gerespecteerd worden.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
De bejaarde dag en nacht bijstaan in de context van de dagelijkse activiteiten.
Het verplegend personeel bijstaan met het oog op het verzekeren van het fysieke en psychologische comfort van de bewoner, dit door het KB in acht te nemen.

  Zorgen voor het zorgetablissement en de continuïteit ervan
en vervangt de hoofdverpleegster in geval van afwezigheid
  Zorgen voor de opvolging van de afhankelijkheidsschalen
en organiseert de taken in functie van de afhankelijkheidsschalen
  Zorgen voor de taakverdeling, coördinatie et controle van het zorgteam
wasbeurten, behandelingen, maaltijden, regimes,…
  Zorgen voor het beheer van de medicinale en niet-medicinale behandelingen
encodage, bestelling en verdeling
  Zorgen voor het aangaan van de verplegende zorgen et de nazorgen
Verbinden van wonden, verplegende handelingen volgens de huidige regelgeving
  Samenwerken met de multidisciplinaire teams
medisch korps, paramedisch, animatie, de psychologe et de logistieke diensten,…
  De hoofdverpleegster bijstaan
bij de controle en evaluatie van het personeel onder haar verantwoordelijkheid
  Deelnemen aan vergaderingen
Multidisciplinair, team, verdiepingen,…
  Zorgen voor de overdracht van informatie
Dag/nacht verslag, opvolging medische dossiers,…
  Zorgen voor de hygiëne van de bewoner
Wasbeurten en bijhorende zorgen …
  Zorgen voor het fysieke comfort van de bewoner
Hulp bij het opstaan en het slapengaan, bedden opmaken, mobilisatie …
  Zorgen voor het psychologische comfort van de bewoner en zijn omgeving
Onthaal van de nieuwkomers, steun bij moeilijke momenten, …
  Zorgen voor het voeden en hydrateren van de bewoners
Bestelling, verdeling en hulp bij maaltijd…
  Samenwerken voor het beheer van de incontinentie van de bewoners, hun comfort respecterend
Op het toilet zetten, regelmatige verschoning, de urinezakken in het oog houden, vervanging van de stoma’s…
  Meewerken aan de preventie van doorligwonden
Mobilisatie, verandering, preventief matras…
  Samenwerken voor de palliatieve zorgen
  Zorgen voor de orde en het onderhoud van de dienst
Opmaak van de bedden, op orde zetten van de kamers en de gemeenschappelijke gedeelten van de verdieping, diverse bestellingen
  Zorgen voor het behoud van de autonomie van de bewoners
Stimulatie, deelname aan activiteiten, bijstand bij uitstappen buitenshuis…
  Meewerken aan het houden van het schriftelijk en geïnformatiseerd zorgdossier
  Zorgen voor de overdracht van informatie
  Ervoor zorgen dat men opgeleid wordt en geïnformeerd blijft, conform aan de wettelijke bepalingen
De hierboven genoemde taken zijn niet volledig et kunnen evolueren in functie van de noden van de dienst.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name diploma verpleger A1 met Visa nummer van de FOD Volksgezondheid

Kennis (theoretisch, reglementaire…)
  Kennis van de rechten van de patiënt
  Kennis van de instructies, protocollen et reglementeringen specifiek voor de functie.
  Beheersing van het Frans en/of Nederlands, mondeling en schriftelijk
  Kennis van de algemene organisatie en de werkingsprincipes van het instituut.

Praktische/ technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
  Geduld, diplomatie, gevoel voor onthaal, hygiëne, empathie
  Beschikbaarheid en flexibiliteit (variabele uurroosters, dagen/nachten/weekenden)
  Striktheid
  Respect voor instructies
  Georganiseerd zijn, autonoom zijn
  Managementvaardigheden
  Het herinneren van de bewoners en hun gewoontes
  Beheersing van de informatische programma’s, bekwaamheid om software i.v.m. zorg te kunnen gebruiken.

Waarden : (gemeenschappelijk voor het geheel van het personeel van het instituut) :

Ten opzichte van het publiek : beleefdheid, empathie, assertiviteit.
Ten opzichte van de collega’s : teamspirit, zin voor samenwerking, solidariteit.
Ten opzichte van het publiek : betrokkenheid, autonomie, flexibiliteit, zin voor verantwoordelijkheid, stiptheid
Algemeen : professionalisme, Actieve bijdrage aan het realiseren van het levensproject van de bewoners, Respect voor het beroepsgeheim

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
  24 dagen jaarlijks verlof (vr fulltime) ;
  min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
  Automatische baremaverhogingen ;
  Eindejaarspremie ;
  Maaltijdcheques (€ 6,00 bruto per cheque) ;
  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels;
  Hospitalisatieverzekering ;
  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen

VVC, voltijds,

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 30/11/2021 te sturen naar het volgend adres :
job25 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 249" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be