Onthaalmedewerker in de RLT (M/V) (Ref: RECRUT 244)

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT
Residentie Les Tilleuls is een rust- en verzorgingstehuis en een dienstenresidentie.
De missie van Residentie Les Tilleuls is het garanderen van een waardig en kwalitatief onthaal van ouderen, ongeacht hun niveau van validiteit en afhankelijkheid, door hen een globaal en georganiseerd aanbod van diensten en zorg aan te bieden. Ongeacht het niveau van validiteit en afhankelijkheid van de persoon die wordt verwelkomd, is onze algemene filosofie gericht op de persoon en zijn of haar bijzonderheden als mens.
De Residentie zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de in het levensproject beschreven beginselen worden nageleefd.

OPDRACHT VAN DE DIENST
Een continue en kwaliteitsvolle hoteldienst garanderen, aangepast aan de bejaarden van de residentie Les Tilleuls (receptiedienst, wasserij, onderhoud van de lokalen, cafetaria, keuken, en nachtwacht).
Het garanderen van algemene administratieve ondersteuning voor de werknemers en de bewoners, op het gebied van personeelsbeheer, boekhoudkundig beheer en terugvordering.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
  De waarden van het rusthuis Les Tilleuls vertegenwoordigen door een professionele, zorgzame en kwaliteitsvolle houding bij het onthaal.
  Mensen verwelkomen die naar het verpleeghuis komen en hen de weg wijzen indien nodig.
  Ontvangen en verzenden van oproepen naar de verschillende afdelingen.
  Het aannemen van boodschappen indien de oproep dit vereist en indien de betrokken werknemer/dienst tijdelijk onbereikbaar is. Geef deze boodschappen door aan de betrokken werknemer.
  Sorteren en distribueren van post.
  Beheer van de mededelingenborden en bijwerking van de getoonde informatie.
  Beheer van de toegang tot de parking en externe noodoproepen (lift, brandalarm, PBM-ontvangst).
  Het beheer van het binnenkomen en verlaten van het verpleeghuis.
  Helpen bij het organiseren van de evenementen die in het verpleeghuis plaatsvinden.
  Controle van de afspraken van de bewoners met externe dienstverleners (kappers, pedicures, taxi’s, enz.).
  Zorgen voor de bediening aan de bar van de cafetaria: ontvangst van de klanten, bediening in de zaal en inning van de rekeningen.
  Ontvangst van goederen en controle op hun conformiteit.
  Beheer van de voorraad in de cafetaria in samenwerking met de persoon die verantwoordelijk is voor de bestellingen.
  Bewaak de prijzen van cafetaria producten.
  Rapporteer alle defecten aan apparatuur of relevante observaties voor het welzijn van de bewoners.
  Actief bijdragen aan het levensproject binnen het verpleeghuis door een welwillende en waakzame houding.
  Samenwerken met de andere teams.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : geen diploma vereist

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
  Zich in een van de twee landstalen (FR/NL) kunnen uitdrukken.
  Kennis van Word, Excel, Outlook.
  Schrijfvaardigheid.
  Wiskundige en boekhoudkundige vaardigheden (tellen en invullen van een kassa).
  Tweetaligheid en ervaring op de receptieafdeling van een zorginstelling zijn een pluspunt.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
  Zorg voor een goed voorkomen ;
  De regels van vertrouwelijkheid respecteren ;
  Stressbestendig ;
  Weten hoe je met ouderen moet omgaan ;
  Respect voor procedures en de hiërarchische structuur ,
  Aanpassingsvermogen (multitasking, samenwerken met andere afdelingen) ;
  Vermogen om het werk te organiseren volgens prioriteiten en instructies ;
  Vermogen om in een team te werken en samen te werken met andere afdelingen ;
  Netjes en zorgvuldig ;
  Vermogen om te luisteren, goed te communiceren en toch discreet te blijven ;
  Toon verantwoordelijkheidsgevoel en een onberispelijke houding ;
  Respect voor het beroepsgeheim ;
  Bereidheid om in ploegen te werken.

WAARDEN
  Tegenover het publiek: beleefdheid, empathie, hoffelijkheid.
  Tegenover collega’s: teamgeest, gevoel van samenwerking, solidariteit.
  Tegenover het werk: Betrokkenheid, autonomie, striktheid, flexibiliteit, stiptheid.

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
  24 dagen jaarlijks verlof (vr fulltime) ;
  min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
  Automatische baremaverhogingen ;
  Eindejaarspremie ;
  Maaltijdcheques (€ 6,00 bruto per cheque) ;
  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels ;
  Hospitalisatieverzekering ;
  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen

CBD (6 maand), hernieuwbaar in COD), voltijds
Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 25/10/2021 te sturen naar het volgend adres :
job20 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 244" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be