Kinesitherapeut (M/V) (Ref: RECRUT 243)

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
De residentie ‘Les Tilleuls’ groepeert een rust- en verzorgingstehuis en een dienstenresidentie. Het is een gemengd instituut dat valide en minder valide personen opvangt. Welke ook de graad van validiteit en afhankelijkheid van de opgenomen persoon is, onze algemene filosofie focused zich op de persoon et diens eigenheid als mens. De residentie doet er alles voor opdat de principes die in het levensproject beschreven staan, gerespecteerd worden.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
  De bejaarde persoon bijstaan in de context van zijn/haar revalidatie, re-activatie en/of behoud van potentieel in RVT.
  Toepassing van behandelingen van kinesitherapie ;
  Opstellen van de start- en opvolgbalans van de evolutie van de bewoner ;
  Op het behoud van de autonomie van de bewoners toezien ;
  Stimulatie, deelname aan activiteiten, begeleiding bij de externe verplaatsingen… ;
  Meewerken aan de preventie van doorligwonden ;
  Mobilisatie, preventief matras… ;
  Zorgen voor het fysieke comfort van de bewoner ;
  Hulp bij het opstaan en het slapengaan, mobilisatie … ;
  Zorgen voor het psychologische comfort van de bewoner en zijn omgeving ;
  Onthaal van de nieuwkomers, steun bij moeilijke momenten, … ;
  Samenwerken voor de palliatieve zorgen ;
  Meewerken aan het houden van het schriftelijk en geïnformatiseerd zorgdossier ;
  Zorgen voor de overdracht van informatie ;
  Deelnemen aan het multidisciplinaire werk in een team ;
  Ervoor zorgen dat men opgeleid wordt en geïnformeerd blijft, conform aan de wettelijke bepalingen.

  De hierboven genoemde taken zijn niet volledig et kunnen evolueren in functie van de noden van de dienst.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : Bachelor kinesitherapie met Visa nummer van de FOD Volksgezondheid en RIZIV-nummer.

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
  Kennis van de rechten van de patiënt (BS 26/9/2002) ;
  Kennis van de instructies, protocollen et reglementeringen specifiek voor de functie ;
  Beheersing van het Frans en/of Nederlands, mondeling en schriftelijk ;
  Kennis van de algemene organisatie en de werkingsprincipes van het instituut.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
  Geduld, diplomatie, gevoel voor onthaal, hygiëne, empathie ;
  Beschikbaarheid en flexibiliteit (variabele uurroosters, dagen/nachten/weekenden) ;
  Respect voor instructies ;
  Georganiseerd zijn, autonoom zijn ;
  Het herinneren van de bewoners en hun gewoontes;
  Beheersing van de informatische programma’s, bekwaamheid om software ivm zorg te kunnen gebruiken.
  ….

Waarden :
  Ten opzichte van het publiek : beleefdheid, empathie, assertiviteit.
  Ten opzichte van de collega’s : teamspirit, zin voor samenwerking, solidariteit.
  Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, autonomie, loyaliteit, flexibiliteit, zin voor verantwoordelijkheid, stiptheid.

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
  24 dagen jaarlijks verlof (vr fulltime) ;
  min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
  Automatische baremaverhogingen ;
  Eindejaarspremie ;
  Maaltijdcheques (€ 6,00 bruto per cheque) ;
  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels ;
  Hospitalisatieverzekering ;
  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen

VVC (ziekte), 1 voltijdse plaats en 1 halftijdse plaats

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 15/10/2021 te sturen naar het volgend adres :
job12 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 243" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be