Maatschappelijk werker in de Resto Du Coeur (M/V) (Ref: RECRUT 235)

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
In het kader van de overeenkomst tussen het OCMW en de vzw “Les amis du resto du cœur de Saint-Gilles” is de opdracht van het sociaal restaurant :
1. Het zorgen voor de werking van een sociaal restaurant dat de voedselhulp in de vorm van maaltijden en pakketten in het bijzonder garandeert ;
2. Het bieden van een antwoord ter plaatse op de problemen van mensen in precaire situaties, met name door het aanbieden van een specifieke dienst tijdens de winterperiodek ;
3. Het bieden van een welkom, een luisterend oor, begeleiding en sociale steun aan mensen die de behoefte uitdrukken ;
4. Het animeren van een plaats van gezelligheid in de wijk, met name door het ontwikkelen van projecten die verband houden met sociale cohesie en cultuur ;
5. Het ondersteunen van de sociale en socio-professionele integratie door het bieden van de juiste begeleiding voor mensen die in moeilijkheden verkeren in een sociale economie werkcontext.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
De missie van de sociale dienst is :
  De kwaliteit van het onthaal van de gebruikers en hun goede oriëntatie op de dienst verzekeren ;
  Wachtdiensten organiseren en individuele gesprekken inplannen ;
  Organiseren en animeren van groepsactiviteiten ;
  De behoeftenramingen uitvoeren om de toegang tot voedselhulpdiensten vast te stellen ;
  Psychosociale en administratieve ondersteuning aan de gebruikers aanbieden ;
  Doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten ;
  Creëren van koppelingen met het netwerk ;
  Beurtelings, een verschoven werkrooster van 11.00 tot 19.00 uur verzekeren.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma: alleen aanvragen van houders van de volgende diploma’s komen in aanmerking, namelijk : Diploma van maatschappelijk werker

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
  Goede kennis van de methodologieën van het algemeen maatschappelijk werk ;
  Projectwerk en individuele coaching ;
  Kennis van sociale wetgeving, vreemdelingenrecht, sociale zekerheid ;
  Vermogen om te begeleiden bij administratieve procedures ;
  Goede beheersing van de interventiemethodes (onderhoudstechnieken, enz.) ;
  Kennis van het daklozenprobleem ;;
  Kennis van het Brusselse en lokale verenigingsnetwerk
  Kennis van de werking en de taken van de OCMW’s.

Praktische / technische vaardigheden (informatica, procedures…) :
  Minstens 5 jaar ervaring in de ondersteuning van financieel of sociaal verzwakte mensen ;
  Capaciteit om participatief sociaal werk te ontwikkelen op basis van de middelen, mogelijkheden en vaardigheden van mensen ;
  Geïnteresseerd zijn in sociaal werk met mensen in precaire situaties van verschillende profielen (dakloosheid, ballingschap, verslaving, psychisch gezondheidsprobleem, sociale isolatie,) ;
  creativiteit en gevoel voor innovatie ;
  Kennis van verschillende talen is een pluspunt ;
  Opzetten, documenteren en bijhouden van sociale dossiers ;
  Plannen en uitvoeren van sociaal-culturele activiteiten ;
  Toezicht houden op lopende sociale partnerschappen en rapporten opstellen ;
  Redactionele vaardigheden en administratieve nauwkeurigheid.

Waarden :
  Ten opzichte van het publiek : respect, beleefdheid, dialoogcapaciteit, luisteren.
  Ten opzichte van de collega’s : respect, beleefdheid, teamwerk, solidariteit, wederzijdse bijstand.
  Ten opzichte van het werk : autonomie, nauwkeurigheid, vermogen om noodsituaties of problematische situaties te ontcijferen en te beheren, weerstand tegen stress, bereidheid om de methodologieën voor maatschappelijk werk te verbeteren. Respect voor het beroepsgeheim en de deontologie van de maatschappelijk werker.

Voltijds COD

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 10/10/2021 te sturen naar het volgend adres :
job4 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 234" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be