Maatschappelijk werker Collectief Violette (M/V) (Réf: RECRUT 2018)

HIËRARCHISCHE POSITIE
  Onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke van het Collectief Violette ;
  Onder rechtstreeks gezag van de directeur van het departement van Sociale Actie ;
  Onder onrechtstreeks gezag van de secretaris-generaal.

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Het informeren, begeleiden en op passende wijze bijstaan van iedere persoon die in Sint-Gillis woont of verblijft en die 65 jaar of ouder is.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
Overeenkomstig de wet van 8 juli 1976 heeft de maatschappelijk werker tot taak personen en gezinnen te helpen de kritieke situaties waarin zij zich bevinden te boven te komen of te verbeteren, zodat zij een menswaardig bestaan kunnen leiden.
  Het verwelkomen, oriënteren en begeleiden van 65-plussers ;
  Het onderzoeken van aanvragen en, indien nodig, het uitvoeren van een sociaal onderzoek voor toegang tot sociale bijstand, RIS/ERIS, APA, GRAPA en thuiszorg, alsmede toegang tot MR/MRS, met uitzondering van Tilleuls, voor alle inwoners van Sint-Gillis van 65 jaar en ouder ;
  Sociale steun verlenen en mensen informeren over hun rechten en de dossiers van hun sociale bijstand, thuishulp en MR/MRS-bewoners buiten Tilleuls opvolgen ;
  Regelmatige uitvoering van sociale enquêtes om de steun te handhaven of aan te passen aan de omstandigheden en de schaal ;
  Begeleid de families van de bewoners in het plaatsingsproces ;
  Om te zorgen voor de overplaatsing van bewoners die naar een andere instelling willen verhuizen ;
  Indien nodig, de nodige stappen ondernemen om een beheerder van goederen en/of van de persoon te benoemen ;
  Neemt bij toerbeurt deel aan de vergaderingen van het comité.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : Bachelor maatschappelijk werker.

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
  Diepgaande kennis van de OCMW-wetgeving ;
  Kennis van de bepalingen inzake hulp aan bejaarden thuis en in instellingen ;
  Kennis van de algemene organisatie van het OCMW (verschillende interne en externe diensten die deel uitmaken van onze administratie) en van de werkingsprincipes ;
  Kennis van de opdrachten en prioriteiten van de instelling ;
  Kennis van het sociaal beleid van de instelling en de procedures die zijn vastgesteld binnen de afdeling sociale actie en meer bepaald binnen de Algemene Sociale Dienst ;
  basiskennis van IT-tools (Word, Excel, internet) ;
  Tweetaligheid is een pluspunt ;
  Kennis en toepassing van de deontologische code voor maatschappelijk werkers van het OCMW van Sint-Gillis en van het beroepsgeheim.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
  Kennis van de algemene organisatie van het OCMW en de beginselen van zijn werking ;
  Vermogen om te luisteren, een dialoog aan te gaan en conflicten op te lossen ;
  Goede kennis van technieken om met agressie en geweld om te gaan ;
  Kennis van een tweede landstaal is een pluspunt.

Waarden :
  Vermogen om in een team te werken, solidariteit, wederzijdse hulp, hoffelijkheid ;
  Strengheid, verantwoordelijkheidsgevoel ;
  Autonomie en betrokkenheid bij de toegewezen taken ;
  Weerstand tegen stress, geduld en kalmte in gespannen situaties ;
  Gevoel voor observatie.

Vervangingscontract, voltijds
Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 31/07/2021 te sturen naar het volgend adres :
job12 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 218" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be