Ergotherapeut (M/V) Ref: RECRUT 201

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
De residentie ‘Les Tilleuls’ groepeert een rust- en verzorgingstehuis en een dienstenresidentie. Het is een gemengd instituut dat valide en minder valide personen opvangt. Welke ook de graad van validiteit en afhankelijkheid van de opgenomen persoon is, onze algemene filosofie focused zich op de persoon et diens eigenheid als mens. De residentie doet er alles voor opdat de principes die in het levensproject beschreven staan, gerespecteerd worden.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
  De bejaarde persoon bijstaan in de context van zijn/haar revalidatie, re-activatie en/of behoud van potentieel in RVT.
  Toepassing van behandelingen van ergotherapie
  Opstellen van de start- en opvolgbalans van de evolutie van de bewoner
  Op het behoud van de autonomie van de bewoners toezien
  Stimulatie, deelname aan activiteiten, begeleiding bij de externe verplaatsingen…
  De omgeving aanpassen aan de bewoner in functie van zijn autonomie
  Zorgen voor het fysieke comfort van de bewoner
  Hulp bij het opstaan en het slapengaan, mobilisatie …
  Zorgen voor het psychologische comfort van de bewoner en zijn omgeving
  Onthaal van de nieuwkomers, steun bij moeilijke momenten, …
  Samenwerken voor de palliatieve zorgen
  Meewerken aan het houden van het schriftelijk en geïnformatiseerd zorgdossier
  Zorgen voor de overdracht van informatie
  Deelnemen aan het multidisciplinaire werk in een team
  Ervoor zorgen dat men opgeleid wordt en geïnformeerd blijft, conform aan de wettelijke bepalingen
  De hierboven genoemde taken zijn niet volledig et kunnen evolueren in functie van de noden van de dienst.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : Diploma ergotherapie met Visa nummer van de FOD Volksgezondheid

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
  Kennis van de rechten van de patiënt (BS 26/9/2002)
  Kennis van de instructies, protocollen et reglementeringen specifiek voor de functie.
  Beheersing van het Frans en/of Nederlands, mondeling en schriftelijk
  Kennis van de algemene organisatie en de werkingsprincipes van het instituut.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
  Geduld, diplomatie, gevoel voor onthaal, hygiëne, empathie
  Beschikbaarheid en flexibiliteit (variabele uurroosters, dagen/nachten/weekenden)
  Respect voor instructies
  Georganiseerd zijn, autonoom zijn
  Het herinneren van de bewoners en hun gewoontes
  Beheersing van de informatische programmas’s, bekwaamheid om software ivm zorg te kunnen gebruiken.
  ….

Waarden :
  Ten opzichte van het publiek : beleefdheid, empathie, assertiviteit.
  Ten opzichte van de collega’s : teamspirit, zin voor samenwerking, solidariteit.
  Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, autonomie, loyaliteit, flexibiliteit, zin voor verantwoordelijkheid, stiptheid.

Vervangingscontract (1 jaar), voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 12/02/2021 te sturen naar het volgend adres :
job6 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 201" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be