Onthaalmedewerker in de RLT (M/V)

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT
De residentie ‘Les Tilleuls’ groepeert een rust- en verzorgingstehuis en een dienstenresidentie.
De opdracht van de residentie is het garanderen van een waardig en kwalitatief onthaal van de bejaarde persoon welke ook de graad van validiteit en afhankelijkheid, door hem/haar een globaal en georganiseerd palet van diensten en zorgen aan te bieden. Welke ook de graad van validiteit en afhankelijkheid van de opgenomen persoon is, onze algemene filosofie focused zich op de persoon en diens eigenheid als mens.
De residentie doet er alles voor opdat de principes die in het levensproject beschreven staan, gerespecteerd worden.

OPDRACHT VAN DE DIENST
Een continue en kwaliteitsvolle hotellerie dienst verzekeren, aangepast aan de bejaarde personen van de residentie ‘Les Tilleuls’ (dienst onthaal, linnen, onderhoud lokalen, cafetaria, keuken en nachtwacht).

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
  De waarden van het rusthuis ‘Les Tilleuls’ vertegenwoordigen door een professionele, gastvrije en kwaliteitsvolle houding voor het onthaal ;
  De personen die zich aanbieden aan het rusthuis ontvangen, hen oriënteren indien nodig ;
  De oproepen van de verschillende diensten ontvangen en dispatchen ;
  De boodschappen nemen indien de oproep het vereist en indien de werknemer / dienst op dat moment onbereikbaar is. Deze boodschappen overmaken aan de werknemer.
  De briefwisseling sorteren en verdelen ;
  De uithangborden beheren en de weergegeven informatie updaten ;
  De toegang tot de parking beheren en de externe oproepen in geval van nood (lift, brandmeldingen, EIT onthaal) ;
  Het binnenkomen en buitengaan van het rusthuis beheren ;
  Samenwerken bij de organisatie van de evenementen die plaatsvinden in het rusthuis ;
  De afspraken van de bewoners met de externe dienstverleners (haarkappers, pédicures, taxi, …) opvolgen ;
  Helpen bij het klassement van de documenten in de administratieve dossiers van de bewoners ;
  De klassieke secretariaatstaken verzekeren : agendabeheer, opmaak van briefwisseling, kopiëren van documenten.
  De dienst in de bar van de cafetaria verzekeren : onthaal klant, zaaldienst en vorderen van de rekeningen
  De goederen ontvangen en de hun conformiteit controleren ;
  De stock van de cafetaria beheren in samenwerking met de verantwoordelijke van de bestellingen ;
  De prijsstelling van de producten van de cafeteria opvolgen ;
  Alle defecten van materiaal of opmerkelijke observaties in het kader van het welzijn van de bewoners melden ;
  Actief deelnemen aan het levensproject in het rusthuis door een houding die zowel welwillend als waakzaam is ;
  Samenwerken met andere ploegen.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
  Getuigschrift van hoger secundair onderwijs (GHSO)

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
  Zich kunnen uitdrukken in één van beide landstalen (FR/NL).
  Wiskundige en boekhoudkundige kennis (kunnen tellen en een kasboek kunnen invullen).
  Tweetaligheid en ervaring in een onthaaldienst zijn pluspunten.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
  Kennis inzake Word, Excel, Outlook ;
  Redactionele vaardigheden ;
  Presentabel zijn ;
  De vertrouwelijkheidsregels respecteren ;
  Stressbestendig ;
  Samen met bejaarden kunnen zijn ;
  Respect voor de procedures en de hiërarchische structuur ;
  Aanpassingsvermogen (diverse taken, samenwerken met andere diensten)
  Capaciteit om zijn/haar werk te organiseren, rekening houdend met de prioriteiten en instructies ;
  Capaciteit om in ploegen te werken en samen en samen te weken met andere diensten ;
  Ordelijk en nauwkeurig zijn ;
  Luistervaardigheid, goede communicatie en tegelijk discreet blijven ;
  Beschikken over verantwoordelijkheidsgevoel en een onberispelijke gedrag hebben ;
  Respect voor het beroepsgeheim ;
  Bereid om te werken in verspreid uurrooster.

Waarden :
  Ten opzichte van het publiek : beleefdheid, empathie, hoffelijkheid ;
  Ten opzichte van de collega’s : teamspirit, zin voor samenwerking, solidariteit ;
  Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, autonomie, striktheid, flexibiliteit, stiptheid.

Vervangingscontract (moederschapsverwijdering), voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 10/01/2021 te sturen naar het volgend adres :
job8 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 198" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be