Maatschappelijk werker in de MADO (M/V)

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Het Huis van de Jongere (MADO BRUSSEL ZUID) is een tool rond jongerenhulp die momenteel in volle ontwikkeling is. De organisatie is actief in de zuidelijke Brusselse gemeentes en heeft als taak om alle jongeren tussen 11 en 22 jaar te ontvangen en hen te helpen bij het vinden van oplossingen voor de problemen die ze ondervinden.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
  Ontvangst van de aanvraag ;
  Analyse van elke situatie ;
  De begeleiding en leiden ;
  Opzoeking van de oorzaken van de psychologische, economische, sociale e.d. onevenwichten die de jongeren verwarren ;
  Zoeken naar oplossingen.

In de praktijk :
  Identificeren en analyseren van de aanvraag (al luisterend en dialogerend), van het probleem, van de aard van de vernoemde noden ;
  Overdracht van informatie ivm de administratieve en wettelijke gegevens ;
  Oriëntatie naar de best aangepaste hulpinrichtingen. Het kan gaan over informeren, oriënteren, begeleiding bij de te nemen stappen, ondersteunende interventies verwezenlijken, psychosociale leiding, bemiddeling ;
  Avondprestaties (tot 19u00 et op zaterdag).

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
  Diploma van maatschappelijk werker, liefst sector individueel maatschappelijk werk
  Diploma van assistente in de psychologie
  Diploma van gespecialiseerde opvoeder
  Diploma bachelor in de rechten

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
  Kennis inzake de algemene organisatie van de OCMW’s en hun werkingsprincipes ;
  Kennis inzake de administratieve procedures, in het bijzonder van het sociaal departement ;
  Capabel zijn om de probleemsituaties te analyseren van het publiek van de algemene sociale dienst ;
  Capabel zijn om iedere persoon/familie in nood te antwoorden in het kader van de verschillende wetten die onze actie en in ons instituut gelden ;
  Capabel zijn om op een objectieve wijze de graad van dringendheid van een hulpaanvraag te kunnen evalueren ;
  De wil hebben om zich te vormen in de sociale wetgeving ;
  De wil hebben om zich te perfectioneren in de methodieken van het maatschappelijk werk ;
  Over genoeg ervaring in de interculturele context beschikken ;
  Stressbestendig zijn ;
  Gevormd zijn in het systematisch analyseren.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
  Goede beheersing van de bureaulogica, noodzakelijke voor de goede uitvoering van de functie ;
  Technieken, methodes en gebruik van de nodige middelen voor de goede uitvoering van de functie, gelinkt aan de activiteiten domein van het team en de administratieve eenheid ;
  Goed beheer qua stress, tijd en agressiviteit ;
  Bereid zijn om in teamverband te werken ;
  Goede kennis, perceptie van ons publiek met het doel om een betere toenadering (verslaafden, asielaanvragers, personen met psychologische of psychiatrische moeilijkheden, de vreemdelingen en hun culturele eigenheden …) ;
  Goede kennis van de interventiemethodes (voorbeeld : systematische analyse, onderhoudstechnieken…) ;
  Beheersing van technieken inzake hermobilisering van de hulpkrijgende ;
  Goede communicatiecapaciteit ;
  Administratieve striktheid ;
  Autonomie in het werk.

Waarden :
  Ten opzichte van het publiek : respect, beleefdheid capaciteit om te dialogeren, het kalmeren van conflicten.
  Ten opzichte van de collega’s : respect, beleefdheid, werken in ploegverband, solidariteit, wederzijdse hulp, hoffelijkheid.
  Ten opzichte van het werk : striktheid, zin voor verantwoordelijkheid, autonomie en inzet bij de toevertrouwde taken, stressbestendig.
  RESPECT VOOR HET BEROEPSGEHEIM

CBD van 6 maanden, hernieuwbaar in COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 15/12/2020 te sturen naar het volgend adres :
job6 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 188" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be