Maatschappelijk werker - projectgelastigde (M/V)

Maatschappelijk werker - projectgelastigde (M/V

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
  De opvolging van de kandidaturen voor toegang tot huisvesting opvolgen volgens de wijze en voorwaarden die vastgesteld zijn door het centrum in samenwerking met de partners ;
  Deelnemen aan het toegangsprotocol ;
  Het up-to-date houden van de gegevens over de bezetting van de site ;
  De algemene sociale begeleiding van de bewoners gedurende hun huisvestingsverblijf verzekeren en hierbij het opstellen van het verslag inbegrepen ;
  Het respecteren van het huishoudelijk reglement door de bewoners in het oog houden, overgaan tot herinneringen indien nodig en eventueel de procedure van uitsluiting activeren;
  De link tussen de bewoners en de verschillende diensten van het OCMW voor de hulpaanvragen verzekeren ;
  Actief deelnemen aan de mobilisatie van het netwerk en de partners bij het zoeken naar oplossingen van duurzame huisvesting voor de bewoners ;
  De link tussen de teams en dienst belast met de logistiek en de uitrusting van de huisvestingsplaats verzekeren ;

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : Bachelor maatschappelijk werker

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
  Grondige kennis inzake OCMW wetgevingen, vreemdelingenrecht, de sociale zekerheid, van de zelfstandige werkers ;
  Kennis van de sector van hulp aan daklozen ;
  Kennis inzake de opdrachten en prioriteiten van het instituut ;
  Kennis inzake het sociale beleid dat door het instituut gevoerd wordt en de procedures opgesteld binnen het departement van Sociale Actie en in het bijzonder binnen de algemene sociale dienst ;
  Kennis inzake IT-programma’s (Word, Excel, Internet) ;
  Tweetaligheid is een pluspunt ;
  Kennis en toepassing van de deontologische code van de sociale tussenkomende partijen van het OCMW van Sint-Gillis alsook het beroepsgeheim ;

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…)
  Beheersing van de IT programma’s die nodig zijn voor de goede uitvoering van de functie (sociaal programma, boekhoudprogramma, bureau hulpmiddelen) ;
  Gemakkelijk kunnen werken met cijfers ;
  Zin voor organisatie ;
  Nauwkeurigheid in het werk ;
  Capaciteit om aan te leren ;
  Capaciteit om in teamverband te werken ;
  Capaciteit om autonoom te werken .

Waarden :
  Ten opzichte van het publiek : luistervaardigheid, empathie, goede communicatie, opvoedkunde ;
  Ten opzichte van de collega’s : teamspirit, solidariteit, zin voor samenwerking, beleefdheid ;
  Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, pro-activiteit, zelfstandigheid, flexibel, striktheid, initiatief, discretie, loyaliteit, respect voor het beroepsgeheim, zin voor verantwoordelijkheid.

CBD van 6 maanden, hernieuwbaar in COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 01/12/2020 te sturen naar het volgend adres :
job7 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 184" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be