2 Maatschappelijk werkers bij MADO ZUID (m/v) Activa

2 Maatschappelijk werkers bij MADO ZUID (m/v) Activa

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Het Huis van de Jongere (MADO BRUSSEL ZUID) is een dienst van het OCMW, ontwikkeld in het kader van het decreet inzake Hulpverlening aan de Jeugd. Het team van MADO ZUID is actief in de zuidelijke gemeenten van Brussel en heeft als taak om alle jongeren tussen 11 en 25 jaar (en hun familie) te ontvangen en hen te helpen om oplossingen te vinden voor de verschillende problemen die ze ondervinden. De maatschappelijke straatwerker, die verbonden zal zijn aan MADO ZUID, zal enkel op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis actief zijn.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
• - Actief en zichtbaar aanwezig zijn op het terrein, door rond te gaan en jongeren aan te spreken, zich aanpassend aan hun realiteit en gewoonten (uren).
  Preventieve acties voeren door jongeren en hun familie te begeleiden en door te verwijzen naar de diensten van het OCMW, zijn partners en andere ‘jeugd’actoren.
  Preventieve en emanciperende collectieve acties, activiteiten en projecten ontwikkelen en implementeren.
  Bij de beoogde jongeren de toegang tot hun rechten, de strijd tegen kansarmoede en uitsluiting versterken en voorkomen dat ze afhaken en geen beroep doen op het OCMW.

In de praktijk:
  Identificatie en analyse van de vraag, het probleem en de aard van de geformuleerde behoeften.
  Opmaak van analyses en rapportering aan de hiërarchie.
  Individuele opvolging van de jongeren die hulp vragen, en hun familie.
  Doorverwijzing van het publiek naar de meest geschikte hulpmiddelen: informeren, doorverwijzen, begeleiden, ondersteuning, psychosociale begeleiding en bemiddeling aanbieden.
  Overdracht van administratieve en wetgevende informatie aan het publiek.
  Organisatie van collectieve acties en activiteiten.
  Mobilisering van de jongeren rond individuele en collectieve projecten.
  Avondwerk (tot 20 uur en op zaterdag).

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
• - Diploma van gespecialiseerde opvoeder/ster
  Diploma van maatschappelijk assistent(e), bij voorkeur in de sector van het individuele of communautaire maatschappelijke werk

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
• - Goede kennis van de methodologieën van het algemene en specifieke maatschappelijke werk op het terrein;
  Projectwerk en individuele begeleiding;
  Operationalisering en projectopvolging;
  Terreinanalyse en rapportering;
  Kennis van de Brusselse en lokale instellingen;
  Kennis van de Brusselse en lokale institutionele en verenigingsvoorzieningen;
  Kennis van de algemene organisatie van de OCMW‘s en hun werking.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
• - Overtuigende ervaring in maatschappelijk straatwerk met jongeren in een interculturele context;
  Goede kennis van de problematieken waarmee jongeren te maken krijgen (afhaken van het sociale leven en de school, jongeren met relationele en psychologische problemen, jongeren op de dool, enz.);
  Beheersing van de technieken om jongeren opnieuw te mobiliseren;
  Goede beheersing van de interventiemethoden (bijv.: systemische analyse, gesprekstechnieken, enz.);
  Goede beheersing van projectwerk en individuele opvolging;
  Goede beheersing van het collectieve en communautaire werk (mobilisering en actieve participatie van de doelgroepen);
  Een zeer goed analytisch en rapporteringsvermogen hebben;
  In staat zijn om de probleemsituaties van de doelgroep te analyseren;
  In staat zijn om tegemoet te komen aan elke jongere/familie in staat van behoeftigheid;
  In staat zijn om het dringende karakter van een vraag om bijstand objectief te evalueren;
  Een goede kennis hebben van het verenigingsleven in Sint-Gillis en Brussel;
  Goede communicatieve vaardigheden;
  Goed kunnen omgaan met stress, agressie en time management;
  Administratieve nauwgezetheid;
  Bereid zijn om in team te werken;
  Autonoom kunnen werken;
  Goede beheersing van de bureauticatoepassingen die onontbeerlijk zijn voor de goede uitoefening van de functie.

Waarden :
  Tegenover het publiek: respect, vriendelijkheid, zin voor dialoog, conflictoplossend.
  Tegenover collega’s: respect, vriendelijkheid, teamwork, solidariteit, hulpvaardigheid, hoffelijkheid.
  Tegenover het werk: nauwgezetheid, verantwoordelijkheidszin, autonomie en toewijding op het vlak van toegekende opdrachten, stressbestendigheid.

Naleving van het beroepsgeheim en de deontologie van de maatschappelijk werker

CBD van 6 maand, hernieuwbaar in COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief te sturen vóór 03.10.2020 naar het volgend adres :
job1 chez cpasstgilles.irisnet.be
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 171" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaten zullen gecontacteerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be