De medische hulp van het OCMW kan meerdere vormen aannemen: de medische kaart, het requisitoir, de regularisatie van het ziekenfonds, de terugbetaling van de geneesmiddelen, de dringende medische hulpverlening. De gezondheid is een essentieel element en omwille van deze reden ondersteunt en begeleidt het OCMW van Sint-Gillis de inwoners van de gemeente bij het oplossen van hun gezondheidsproblemen.

Actiemiddelen:

Medische hulp
Requisitoir voor gezondheidszorgen
Réquisitoir voor de apotheek
Requisitoir voor de pasgeborene (melk, pampers, etc...)
Opsporen tuberculose