Administratief assistent (M/V/X) (Ref: R295)

Administratief assistent (M/V/X) (Ref: R295)

24 oktober 2022

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT/ DE DIENST
-  Administratieve steun verlenen aan de sociale dienst.
-  Contact onderhouden met de afdelingen Boekhouding, Ontvangst en Invordering.
-  Waarborging van de subsidiariteit van de financiële en sociale bijstand.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
-  Het verrichten van administratieve werkzaamheden die bestaan uit het verzamelen, controleren, sorteren, coderen, verwerken, omzetten en verzenden van schriftelijke en/of mondelinge informatie met de hand en/of met behulp van de juiste ondersteuning (software);
-  Invoegen van gegevens in een standaarddocument en/of een gegevensbank, met inachtneming van de bestaande categorieën of codes ;
-  Controle van de codering (opsporen van anomalieën, corrigeren van eventuele fouten, enz.)
-  Navigeer in een database en zoek naar gegevens die moeten worden bijgewerkt;
-  Het invoeren van gegevens in Art.60 bestanden ;
-  Verrichten van terugbetalingen voor Art.60-dossiers ;
-  Voor een regelmatige follow-up van de wijzigingen zorgen ;
-  De terugbetalingsprocedures van wet 65 en wet DIS toepassen ;
-  De relevante elementen van een bericht mondeling herhalen, met gebruikmaking van het IT-hulpmiddel ;
-  Aanverwante taken...

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma: enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name: Getuigschrift van hoger secundair onderwijs.

Bevoegdheden :
-  Methodologische transversale vaardigheden: aanpassingsvermogen en autonomie. Het vermogen om op een methodologisch adequate manier te reageren op de gevraagde taken en op de veranderingen die zich kunnen voordoen, en om zelfstandig oplossingen te vinden ;
-  Transversale sociale competenties: sociabiliteit, het vermogen om in een team samen te werken met gebruikmaking van de juiste communicatie- en samenwerkingsmethoden ;
-  Bijdragende transversale competenties: verantwoordelijkheid en participatie. Het vermogen om verantwoordelijkheid op zich te nemen en zelfstandig beslissingen te nemen, en het vermogen om constructief bij te dragen tot de eigen werkomgeving.
-  Over een perfecte beheersing beschikken van één van de twee regionale talen (NL/FR) en een goede kennis van de andere regionale taal ;

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
-  Kennis van de algemene organisatie- en werkingsprincipes van het OCMW ;
-  Kennis van de opdrachten en prioriteiten van de instelling ;
-  Kennis van de wet van 26 mei 2002 inzake sociale integratie ;
-  Kennis van de wet van 02 april 1965 betreffende de overname van de verantwoordelijkheid voor de door het OCMW verleende vrijstelling ;
-  Kennis van de procedure voor terugbetalingen uit hoofde van wet 65 en wet DIS ;
-  Kennis van de socio-professionele integratie uit artikel 60§7 van de organieke wet van de OCMW’s.

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
-  Mogenlijkheid van een fulltime contract van onbepaalde duur ;
-  Flexibele werktijden mogelijk ;
-  Hybride werken mogelijk ;
-  24 dagen jaarlijks verlof (vr fulltime) ;
-  min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
-  Automatische baremaverhogingen ;
-  Eindejaarspremie ;
-  Maaltijdcheques (€8,00 bruto per cheque) ;
-  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels ;
-  Hospitalisatieverzekering ;
-  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen ;
-  op 1km van het Zuidstation.

CBD van 6 maand, hernieuwbaar in COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 07/11/2022 te sturen naar het volgend adres :
Job7 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 295" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontacteerd worden.