Case manager - Projet MIRIAM (M/V/X) Ref R280

Case manager - Projet MIRIAM (M/V/X) Ref R280

7 juni 2022

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Binnen het Departement van Sociale Actie is het project MIRIAM een nieuwe inrichting met als doel de empowerment van de alleenstaande moeders die geholpen worden door het OCMW, dit door middel van individuele en collectieve begeleiding gedurende één jaar.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
Gebruik makend van de aangepaste sociale werkwijzen verzekert de case manager de individuele en/of collectieve begeleiding volgens de methodologie MIRIAM van een groep alleenstaande moeders die geholpen worden door het OCMW. Hierbij luistert, dialogeert, informeert, oriënteert, ondersteunt en begeleidt hij/zij de alleenstaande moeders tijdens het proces.

Zijn/haar hoofdactiviteiten zijn de volgende :
-  De individuele en/of collectieve begeleiding van het publiek verzekeren ;
-  Ontwikkelen en onderhouden van de interne en externe partnerschappen nodig voor het project ;
-  Zich engageren in het begeleidingsparcours van de case managers dat door de SPP-IS in voege gebracht is ;
-  De administratieve en institutionele opvolging van de dossiers verzekeren ;
-  Bijdragen aan de kwalitatieve en kwantitatieve evaluaties van he tproject MIRIAM.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : Bachelor sociale richting (maatschappelijk assistent(e) of assistent(e) in psychologie)

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
-  Over professionele ervaring in maatschappelijk werk beschikken ;
-  Goede kennis van het associatief en Brussels institutioneel netwerk ;
-  Over een perfecte beheersing beschikken van één van de twee regionale talen (NL/FR) en een goede kennis van de andere regionale taal.

Praktische / technische / functionele vaardigheden :
-  Gesensibiliseert zijn voor het thema ;
-  Zin voor onthaal en relationele geschiktheid voor een gevarieerd publiek ;
-  Capaciteit om individuele gesprekken te houden, een vertrouwensrelatie aan te gaan, te luisteren en te herformuleren ;
-  Capaciteit om groepen te animeren ;
-  Capaciteit om moeilijkheden bij sociale integratie van personen te diagnosticeren ;
-  Capaciteit om persoonlijke middelen van de werknemers aan te wenden en hen te steunen tijdens hun project ;
-  Capaciteit om voorstellen in te dienen in het kader van een project en methodes en vernieuwende praktijken te ontwikkelen ;
-  Schriftelijke capaciteit ;
-  Capaciteit om relevante informatie efficiënt op te zoeken en door te sturen ;
-  Capaciteit om het werk te organiseren, rekening houdend met de prioriteiten en instructies ;
-  Beheersing van informaticamiddelen (Word, Excel, Outlook, enz…) ;
-  Actief luisteren en dialogeren ;
-  Respect voor de procedures en de hiërarchische structuur ;
-  Zin voor synthese ;
-  Zin voor initiatief en anticipatie ;
-  Handelen met integriteit en professionalisme ;
-  Capaciteit om in groep en netwerk samen te werken ;
-  Zelfbeheersing en stressbestendig ;

Waarden :
-  Ten opzichte van het publiek : gevoel voor de dienst, luistervaardigheid, zin voor onthaal ;
-  Ten opzichte van de collega’s : teamgeest, zin voor samenwerking, solidariteit ;
-  Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, zelfstandigheid, soepelheid, striktheid en organisatie, discretie, loyaliteit, initiatief, oplossingsgericht.

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
-  Flexibele werktijden en hybride werken mogelijk ;
-  24 dagen jaarlijks verlof en min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
-  Salaris package : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, automatische baremaverhogingen, eindejaarspremie, tweetaligheidspremie (indien Selor certificaat) ;
-  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels ;
-  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen ;

CBD 12 maanden, hernieuwbaar in COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 06/07/2022 te sturen naar het volgend adres :
Job4 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 280" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontacteerd worden.