Disclaimer

Disclaimer

E-mails verstuurd door het OCMW van Sint-Gillis, alsook hun bijlagen, bevatten mogelijk vertrouwelijke informatie die enkel gericht is aan de bestemmeling(en).
Bij ontvangst van een bericht dat niet voor u bestemd was, vragen we u om de afzender te verwittigen door te antwoorden op de mail en om de mail in kwestie definitief te verwijderen.

E-mails verstuurd door het OCMW van Sint-Gillis kunnen eveneens informatie bevatten die beschermd is door intellectueel eigendomsrecht. Elke publicatie, reproductie, vermenigvuldiging, bedeling of andere verspreiding of gebruik van deze informatie door derden zonder expliciete goedkeuring is dan ook verboden.

Tot slot worden e-mails die afkomstig zijn van het OCMW van Sint-Gillis, informeel verzonden. Het Centrum kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de meegedeelde informatie. Het OCMW kan enkel verantwoordelijk gesteld worden voor communicaties die ondertekend zijn door de voorzitster of door haar afgevaardigde en die mede ondertekend zijn door de secretaris-generaal van het OCMW of door zijn afgevaardigde.