Financiële vragen via het website van het OCMW

Financiële vragen via het website van het OCMW

Gezien de huidige situatie rond het coronavirus hebben wij besloten om u dit formulier via de website van het OCMW ter beschikking te stellen voor uw steunvragen.
Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en geduld tijdens de wachttijd en de opvolging van uw aanvraag.
U zal zo snel mogelijk gecontacteerd worden door onze diensten volgens onze beschikbare middelen.

  • Gelieve dit veld met uw verzoek in detail in te vullen

  • Gelieve uw financiële situatie in detail uit te leggen (vermeld de middelen en de uitgaven die u momenteel heeft)

  • Gelieve uw nationaal register nummer (Belgisch of buitenlands) / paspoort/ identificatiedocument te vermeldennt

  • Heeft u nog inkomensvorderingen die in behandeling zijn bij andere sociale dienstverichters ? Bij welke instelling ?

  • kopij van de verblijfsvergunning (Belgisch of buitenlands of het paspoort / indien mogelijk kopij van recente rekeningafschriften zicht-er/of spaarrekening