LA MAISON DE L’ADOLESCENT – MADO SUD

LA MAISON DE L’ADOLESCENT – MADO SUD

HET TIENERHUIS – « MADO SUD »

« MADO SUD » is een jeugdhulpdienst, bestaande uit een multidisciplinair team, gericht op jongeren van 12 tot 22 jaar, hun families en aanverwanten, evenals alle professionelen die zich bezighouden met jongeren.

« MADO SUD » verwelkomt het publiek gratis, in volledige vertrouwelijkheid en vrijheid, in een aangename en vreedzame ruimte, teneinde de meest geschikte antwoorden te vinden aan de vragen en behoeften van de jongeren, hun familie en / of aanverwanten.

« MADO SUD » is een ontmoetingsplaats en informatiepunt voor alle jeugdactoren.

Onthaal en dienstverlening :
Van maandag tot vrijdag: tussen 10u en 18u
Open de 1e en 3e zaterdag van de maand.
Schoolvakanties: variabele uren

MADO SUD 02 563 47 08 madosud@cpasstgilles.brussels rue du Tir 18 à 1060 Bruxelles