Daklozengids

Daklozengids

Deze handige, beknopte infogids is opgesteld voor mensen die dakloos zijn of die vrezen dakloos te worden. Als u zich in deze situatie bevindt, dan moet u meer dan ooit weten welke rechten u kan laten gelden om een betere toekomst mogelijk te maken.
Deze gids is een vernieuwde versie en bevat de meest recente informatie over zaken waarop u recht heeft en bij welke dienst u daarvoor terecht kan.