het openbaar vervoer

het openbaar vervoer

De reductiekaart NMBS:
De gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg kunnen aanspraak maken op een reductiekaart van de NMBS.

Voor meer informatie neem je best contact op met je ziekenfonds.

Het abonnement “S” van de MIVB:

De gerechtigden op het leefloon of het equivalent leefloon die wonen in een van de 19 gemeenten van het Brussels Gewest en die ten laste zijn van een van de 19 Brusselse OCMW’s kunnen een gratis abonnement genieten, genoemd “abonnement S”.

Voor meer informatie, neem contact op met de MIVB of raadpleeg de volgende site: http://www.mivb.be/abo-s.html?l=nl

VG Netabonnement “De Lijn”:

De gerechtigden op het leefloon, het equivalent leefloon of personen die verblijven in een lokaal opvanginitiatief kunnen een Buzzy Pass of een Omnipas kopen voor een periode van een jaar.

Voor meer informatie, neem contact op met De Lijn of surf naar: www.delijn.be