MIRIAM-project

Het MIRIAM-project is gericht op alleenstaande moeders met kinderen die door het OCMW worden bijgestaan om hen te begeleiden op hun weg naar sociale en professionele integratie. Het doel is de deelnemers sterker te maken, zodat zij de controle over hun leven kunnen (her)nemen, hun gevoel van eigenwaarde kunnen verbeteren en hun sociale positie kunnen versterken. Deelname geschiedt op vrijwillige basis na analyse van de situatie en de behoeften van de betrokkene.

Het MIRIAM-project biedt intensieve individuele begeleiding die is afgestemd op de situatie, eisen, wensen en verwachtingen van elke deelnemer. Tijdens de individuele begeleiding krijgen de vrouwen eerst en vooral antwoorden op hun praktische vragen en problemen. De geboden informatie en steun stelt hen in staat het heft in eigen handen te nemen en hun situatie te verbeteren. Daarnaast creëert de intensieve begeleiding op een meer persoonlijk niveau bewustwording, transformatie en een openstelling voor andere perspectieven en mogelijkheden.
Er wordt ook groepsondersteuning geboden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om voor de moeders een ruimte te scheppen om met elkaar te praten, van gedachten te wisselen en elkaar te steunen, van elkaar te leren en oplossingen uit te wisselen. De groepsbijeenkomsten hebben tot doel bij te dragen tot de ontwikkeling, informatie te verstrekken, te verwijzen naar nuttige diensten en activiteiten, een sociaal netwerk te ontwikkelen en de uitwisseling tussen vrouwen te vergemakkelijken.

Tel.
Site(s) web
rue de Bosnie 40 à 1060 Bruxelles

Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be