Energie adviseur (M/V/X) Ref R279

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Eco&co, een project van de vzw CAFA en het OCMW van Sint-Gillis, werkt aan preventie op het gebied van energie, overmatige schuldenlast en consumptie, in nauwe samenwerking met de andere diensten van de vzw CAFA (huisvesting-energie-schuldenlast) en het OCMW van Sint-Gillis.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
  Ontvangst van het publiek Eco&co ;
  Organisatie en animatie van workshops over energie - en waterbesparing ;
  Het uitvoeren van energie-audits voor huurders met een focus op rationeel energiegebruik ;
  Uitvoeren van interventies "Eco-werkers" (ondersteuning, opdrachtverstrekking, planningbeheer, voorraadbeheer) ;
  Het uitvoeren van de permanente verandering van leverancier ;
  Follow-up van energiedossiers (administratieve follow-up en ondersteuning van het publiek) ;
  Organisatie van de activiteiten van de bibliotheek/het recreatiecentrum en uitlening van materiaal
  Animatie tijdens openbare evenementen
  Creëren en bijwerken van workshops en educatieve instrumenten
  Deelname aan de evaluatie en herziening van lopende projecten en de uitvoering van nieuwe projecten
  Statistische follow-up van de activiteiten (opstelling en bijwerking van statistische dossiers) en deelname aan de opstelling van verslagen
  Netwerken met de interne partners van de instelling (huisvestingsdienst, sociale dienst van het OCMW)
  Deelname aan interne en externe werkgroepen.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
  Houder van het diploma van maatschappelijk werker ;
  Bachelor in de sociale ecologie
  Ervaring binnen een OCMW is een pluspunt.

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
  Energiegerelateerde onderwerpen (wetgeving, een focus op rationeel gebruik van energie, installaties, verbruik van apparaten, …) ;
  Kennis inzake de OCMW-wetgeving ;
  Kennis inzake het institutioneel en associatief netwerk van het Brussels gewest ;

Praktische / technische vaardigheden (informatica, procedures…) :
  Capaciteit om individuele gesprekken te houden ;
  Capaciteit om de middelen van de gebruikers te mobiliseren en hen te ondersteunen bij hun stappen ;
  Mogelijkheid om het energieverbruik van huishoudens te analyseren;
  Redactionele capaciteit (verslagen, PV, bestanden,…)
  Beheersing van de IT-middelen (Word, Excel, Outlook, Powerpoint,…) ;
  Vermogen om een groep te leiden en om leiding te geven ;
  Capaciteit om zich duidelijk uit te drukken en een inhoud die aangepast is aan de personen over te brengen ;
  Capaciteit om in team- en netwerkverband te werken ;
  Capaciteit om de procedures en de hiërarchische structuren te respecteren ;
  Vermogen om de arbeidstijd in te delen volgens prioriteiten en instructies ;
  Vermorgen om in het kader van een project voostellen te doen en innoverende methoden en praktijken te ontwikkelen=;
  Over een perfecte beheersing beschikken van één van de twee regionale talen (NL/FR) en een goede kennis van de andere regionale taal.

Waarden :
  Ten opzichte van het publiek : gevoel voor de dienst, luistervaardigheid, beschikbaarheid, beleefdheid, gastvrij zijn, empathie.
  Ten opzichte van de collega’s : teamspirit, zin voor samenwerking, solidariteit.
  Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, autonomie, flexibiliteit, initiatief, striktheid, discretie, loyaliteit, assertiviteit, zelfontwikkeling zin voor verantwoordelijkheid.

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
  Voltijds COD ;
  Flexibele werktijden en hybride werken mogelijk ;
  24 dagen jaarlijks verlof en min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
  Salaris package : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, automatische baremaverhogingen, eindejaarspremie, tweetaligheidspremie (indien Selor certificaat) ;
  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels ;
  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen ;

CBD van 12 maand, hernieuwbaar in COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 26/06/2022 te sturen naar het volgend adres :
Job5 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 279" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be