Digitaal preventiemedewerker (M/V) Ref: RECRUT 263

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Het doel van de Schuldensector is overmatige schuldenlast te voorkomen en een duurzame oplossing te bieden met respect voor de menselijke waardigheid. Deze doelstelling is opgesplitst in 3 complementaire actieterreinen:
  De dienst van de bemiddeling van minnelijke schulden;
  De energiedienst;
  Individuele en collectieve preventieve acties.

Naast de focus op het energievraagstuk is Eco&co een aanvullend mechanisme op de afzonderlijke benaderingen van het departement Volwassenenpreventie. Het biedt een regelmatig programma van groepsworkshops over actuele onderwerpen: huisvesting, energie, voorkomen van overmatige schuldenlast, voeding, consumptie, milieu. enz.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
  Het mogelijk maken van de digitale overgang van onze preventieworkshops naar afstandsonderwijs;
  Onderwijsdoelstellingen omzetten in digitale leeractiviteiten;
  Faciliteren en leiden/begeleiden van groepen;
  Ontwikkeling van een faciliteringsproject (aanbestedingen, begroting, planning, enz.);
  Onderzoek naar innovatieve instrumenten en methoden om onze workshops in digitaal leren doeltreffend te maken;
  Videoclips maken, advies toegankelijk maken via onze digitale toegang.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
  Houder van een diploma maatschappelijk werk ;
  Diploma in sociale ecologie ;
  Diploma in communicatie ;
  Ervaring in het faciliteren van groepen en projectbeheer.

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
  Kennis van de OCMW-wetgeving;
  Kennis van het institutionele en verenigingsnetwerk van het Brussels Gewest;
  Kennis van management/animatietechnieken ;
  Kennis van milieukwesties, zero-waste.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
  Vermogen om een groep te leiden en te leiden;
  Schrijfvaardigheid (verslagen, notulen, media, enz.);
  Beheersing van computer- en multimediatools (kantoorsoftware, besturingssystemen, internet, enz.);
  Vermogen om creatief te zijn;
  Vermogen om scenario’s te ontwikkelen, te werken aan enscenering;
  Vermogen om zich duidelijk uit te drukken en aan de mensen aangepaste inhoud over te brengen;
  Vermogen om in een team te werken en te netwerken;
  Vermogen om hiërarchische procedures en structuur te respecteren;
  Vermogen om tijd en ruimte te organiseren;
  Vermogen om de arbeidstijd in te delen overeenkomstig de prioriteiten en instructies;
  Vermogen om voorstellen te doen in het kader van een project en om innoverende methoden en praktijken te ontwikkelen;
  Vermogen om zich aan te passen en stress te weerstaan;
  Vermogen om de elementen voor te bereiden die nodig zijn voor de opstelling van activiteitenverslagen;

Waarden :
  Ten aanzien van het publiek: gevoel voor dienstverlening, luistervaardigheid, beschikbaarheid, beleefdheid, gastvrijheid, empathie.
  Tegenover collega’s: teamgeest, gevoel van samenwerking, solidariteit.
  Ten aanzien van het werk: betrokkenheid, autonomie, flexibiliteit, initiatief, striktheid, discretie, loyaliteit, assertiviteit, zelfontplooiing, verantwoordelijkheidsgevoel.
 
DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
  Flexibele werktijden mogelijk;
  Hybride werken mogelijk ;
  24 dagen jaarlijks verlof (vr fulltime) ;
  min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
  Automatische baremaverhogingen ;
  Eindejaarspremie ;
  Maaltijdcheques (€ 8,00 bruto per cheque) ;
  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels ;
  Hospitalisatieverzekering ;
  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen
  op 1km van het Zuidstation.

CBD (12 maand), voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 18/02/2022 te sturen naar het volgend adres :
Job7 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 263" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontacteerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be