2 Maatschappelijk werkers (M/V) (Ref: RECRUT 259)

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
De missie van de sociale dienst van het OCMW staat vervat in het artikel 47 §1 van de organieke wet : « De maatschappelijk werker heeft als missie de personen en families te helpen bij het te boven komen of verbeteren van de kritieke situaties in dewelke zij zich bevinden, en dit in het kader van de algemene doelstelling van het OCMW namelijk « elkeen de mogelijkheid geven een leven te leiden conform aan de menselijke waardigheid»

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
  Uitvoering van het sociaal onderzoek die het mogelijk moet maken vast te stellen of de persoon beantwoordt aan de toekenningsvoorwaarden voor de gevraagde hup en analyseren of de persoon kan aanspraak maken op andere hulpen (financiële, geneeskundige, voeding, huisvesting, materieel, enz)
  Samenstelling en bijwerken van het sociaal dossier ;
  Psychosociale begeleiding van de persoon, zijn / haar familie door middel van 2 opvolgingsgesprekken (2 maal per jaar) en huisbezoeken (1 maal per jaar). Uiteenzetting en definitie van de doelen (prioritaire, secondaire) en stappen te ondernemen door de persoon, zijn / haar familie volgens de noden en
  onder de vorm van het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie ;
  De oriëntatie naar de interne gespecialiseerde diensten in het OCMW (tewerkstellingssector, huisvestingspool, enz) ;
  Deelname, om beurten, aan de zittingen van het Speciaal Comité van de Sociale Dienst en het Comité van Inschakelings/integratie-actie ;
  Deelname aan de teamvergaderingen.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
  Diploma van maatschappelijk werker, bij voorkeur sector van individueel sociaal werk ;
  Tweetalig Frans-Nederlands is een pluspunt;
  Ervaring in een OCMW is een pluspunt.

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
  Kennis van de algemene organisatie en werkingsprincipes ;
  Kennis van de missies en prioriteiten van de instelling ;
  Kennis van het sociale beleid en de administratieve procedures opgemaakt in het departement van sociale en actie en meer bepaald in de algemene sociale dienst ;
  Grondige kennis van de sociale wetgeving en het OCMW instituut, het vreemdelingenrecht, sociale zekerheid, BCSS connectie en de wetgeving over zelfstandigen ;
  In staat zijn om problematische situaties van het publiek van de algemene sociale dienst te analyseren;
  In staat zijn om elke noodlijdende persoon/familie te kunnen beantwoorden in het kader van de verschillende wetten die onze acties regelen en in ons institutioneel kader ;
  In staat zijn om op een objectieve manier de graad van dringendheid van een hulpaanvraag te kunnen evalueren
  De wil hebben om zich te vormen in de sociale wetgeving ;
  De wil hebben om zich te perfectioneren in de sociale werkmethodes ;
  Over communicatievaardigheden beschikken ;
  In staat zijn om stressbestendig te zijn ;
  Goede motivatie.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
  Goede kennis van de bureau-applicaties, nodig voor het goed uitoefenen van de functie (Word, Excel, Internet) ;
  Technieken, methodes en gebruik van de nodige middelen voor het goed uitoefenen van de functie, gebonden aan het activiteitengebied van het team en de administratieve eenheid ;
  Goed stress-, tijds- en agressiviteitsbeheer ;
  Goede kennis, perceptie van ons publiek met een beter aanpak als doel (verslaafden, asielzoekers, personen met psychologische of psychiatrische moeilijkheden, de vreemdelingen en hun culturele eigenheden,…)
  Goede beheersing van de interventiemethodes (voorbeeld : systematische analyse, technieken voor onderhouden,…)
  Techniekbeheersing van hermobilisatie van een hulpkrijgende ;
  Goede communicatie-eigenschappen ;
  Administratieve striktheid ;
  Autonoom zijn tijdens het werk.

Waarden :
  Ten opzichte van het publiek : teamspirit, luistervaardigheid, beschikbaarheid, beleefdheid, respect, gastvrij zijn, empathie, conflictkalmerend ;
  Ten opzichte van de collega’s : teamspirit, zin voor samenwerking, solidariteit ;
  Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, autonomie, soepelheid, initiatief, striktheid, discretie, loyaliteit, assertiviteit, zelfontwikkeling, verantwoordelijkheidszin.

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
  Flexibele werktijden mogelijk ;
  Hybride werken mogelijk ;
  24 dagen jaarlijks verlof (vr fulltime) ;
  min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
  Automatische baremaverhogingen ;
  Eindejaarspremie ;
  Maaltijdcheques (€8,00 bruto per cheque) ;
  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels ;
  Hospitalisatieverzekering ;
  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen ;
  op 1km van het Zuidstation.

1 post VVC (ziekte van lange duur), voltijds
en 1 post CBD (12 maanden) hernieuwbaar in COD, voltijds
en recruteringsreserve

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 01/02/2022 te sturen naar het volgend adres :
Job20 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 259" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontacteerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be