Steun voor menselijke waardigheid

Elke Belgische gemeente heeft een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Het OCMW biedt maatschappelijke dienstverlening aan personen die niet meer over voldoende middelen beschikken om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Met menselijke waardigheid bedoelen we dat de personen zich op zijn minst kunnen voeden, kleden, huisvesten, verzorgen en toegang hebben tot gezondheidszorg.

Is dit niet het geval dan kan het OCMW steun toekennen. De maatschappelijke steun is enkel bestemd voor personen die niet meer kunnen terugvallen op andere tussenkomsten van de sociale zekerheid. Het OCMW garandeert elke burger het recht op een bestaansminimum (onder bepaalde voorwaarden). De steun moet op een objectieve en gelijke manier worden toegekend aan iedere behoeftige burger die in de gemeente waarvan het OCMW afhangt woont, ongeacht de ideologische, filosofische of religieuze overtuigingen en met respect voor de privacy.