Huurbeheerder (M/V) (Ref: RECRUT 240)

Huurbeheerder (M/V) (Ref: RECRUT 240)

13 oktober 2021

OPDRACHT VAN DE DIENST
Een deel van de Brusselse huurmarkt socialer maken en mensen met een beperkt inkomen toegang verlenen tot een betaalbare, kwaliteitsvolle woning.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
Organisatie van het betrekken en verlaten van de woning door de huurders:
Zodra een kandidaat-huurder een woning aanvaardt, moeten de volgende stappen worden ondernomen :
• De kandidaat inlichten over de documenten en gegevens die hij moet overmaken aan het kantoor ;
• Het dossier van de huurder samenstellen (opmaak van de huurovereenkomst, invullen van de formulieren HWB + energieovername, verzameling van de nodige documenten om de woning te betrekken, enz.) vóór de afspraak die werd gemaakt met de huurder ;
• De plaatsbeschrijving bij intrede plannen + het aandeel in de kosten voor de huurder boeken ;
• De meterstanden opnemen (energie) ;
• Het team op de hoogte houden van de stand van zaken ;
• Ervoor zorgen dat de financiële huurfiche behoorlijk wordt opgemaakt ;
• Toezien op de registratie van de huurovereenkomsten ;

Als een huurder een woning verlaat, moeten de volgende maatregelen worden genomen :
• De huur afsluiten in het huurbeheerprogramma ;
• De huurder in voorkomend geval een aflossingsplan laten ondertekenen om zich te wapenen tegen eventuele toekomstige kosten (bv. afrekeningen van lasten, huurschade, enz.) ;
• De plaatsbeschrijving bij vertrek plannen ;
• De meterstanden opnemen (energie) ;
• De vrijgave van de huurwaarborg opvolgen ;
• Bij een transitwoning moeten de aanhangsels van de maand worden opgemaakt en door de coördinator worden ondertekend ;

Technische interventies:
• De interventiedocumenten invullen, de informatie coderen en doorsturen naar de coördinator ;
• Oplossingen voorstellen om de technische problemen in het woningpark op te lossen, hetzij intern hetzij via gespecialiseerde ondernemingen ;
• De realisatie van de interventie opvolgen en het team informeren ;
• De kosten die ten laste worden genomen door het kantoor doorsturen naar de coördinatie, naar de huurder of eigenaar en naar de boekhouding voor opvolging ;
• Toezien op het jaarlijkse onderhoud van de verwarmingsketels, daklijsten, boilers en brandblusapparaten van het woningpark ;

Dagelijks beheer:
• Toezien op de verhuur en herverhuur van de vacante appartementen ;
• Tijdens de daartoe voorziene permanentie-uren de huurders ontvangen om hun aanvraag of vragen te horen en er een antwoord op te bieden of hen correct door te verwijzen ;
• De klachten van de huurders registreren en behandelen ;
• De ontvangen oproepen opvolgen en beantwoorden, in voorkomend geval de bellers doorverwijzen ;
• De rest van het team wekelijks informeren over de contacten met de huurders en kandidaat-huurders. Deze contacten noteren in de respectieve dossiers van de huurders / kandidaat-huurders.
• De huurwaarborgen en de huurovereenkomsten die op hun einde lopen vernieuwen ;
• Een schoonmaakplanning beheren en de goede uitvoering ervan opvolgen tijdens de regelmatige huisbezoeken.

Wooneducatie:
• Minstens 1 keer per jaar langsgaan in elke woning en de coördinator voorstellen doen voor verbetering (bv: te vervangen brandddetector, reparaties, enz.) ;
• Mondeling en in een schriftelijk rapport de vastgestelde nalatigheden bij het beheer van de woning ’als een goed huisvader’ betekenen aan de huurders; Oplossingen voorstellen, in voorkomend geval via de sociale partners ;
• In overleg met de maatschappelijk werkster huurconflicten oplossen, indien nodig met gebruik van het passende netwerk ;
• Minstens één keer per jaar een algemene vergadering van de huurders houden, per gebouw dat door het kantoor volledig wordt beheerd ;

Sociale partners:
• In overleg met de maatschappelijk werkster antwoorden op de vragen van de sociale partners en ze gepast informeren over de werking van het SVK ;
• Indien nodig overleg plegen rond de gebruikers van het woningpark ;

Prospectieondersteuning:
• Naargelang de mogelijkheden en vragen van de coördinator vastgoed zoeken voor de kandidaat-eigenaars.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma: alleen kandidaturen van houders van de volgende diploma’s zullen in aanmerking worden genomen: CESS

Kennis (theorie, regelgeving…) :
-  Kennis van Word en Excel ;
-  Kennis van de algemene organisatie en werkingsprincipes van de instelling.

Praktische / technische vaardigheden (informatica, procedures…) :
-  Een goed voorkomen hebben ;
-  De privacyregels respecteren ;
-  Stressbestendig zijn ;
-  De procedures en de hiërarchische structuur respecteren ;
-  Blijk geven van een goed aanpassingsvermogen (multitasken, samenwerken met andere diensten) ;
-  Zijn werk kunnen organiseren volgens de prioriteiten en instructies ;
-  Kunnen werken in teamverband en samenwerken met de andere diensten ;
-  Ordelijk en nauwkeurig zijn ;
-  Goed kunnen luisteren, vlot communiceren, discreet blijven ;
-  Getuigen van een grote verantwoordelijkheidszin en een onberispelijke houding ;
-  Het beroepsgeheim respecteren ;
-  Kennis van het Nederlands ;

Waarden:
-  Ten opzichte van het publiek: Beleefdheid, empathie, hoffelijkheid.
-  Ten opzichte van de collega’s: teamgeest, zin voor samenwerking, solidariteit.
-  Ten opzichte van het werk: Betrokkenheid, autonomie, nauwkeurigheid, flexibiliteit, stiptheid.

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
-  Flexibele werktijden mogelijk;
-  24 dagen jaarlijks verlof (vr fulltime) ;
-  min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
-  Automatische baremaverhogingen ;
-  Eindejaarspremie ;
-  Maaltijdcheques (€ 6,00 bruto per cheque) ;
-  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels
-  Hospitalisatieverzekering ;
-  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen

CBD (12 maand), 4/5e tijds,

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 17/10/2021 te sturen naar het volgend adres :
job16 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 240" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.