Directie MADO BRUSSEL ZUID (M/V) (Ref: RECRUT 239)

Directie MADO BRUSSEL ZUID (M/V) (Ref: RECRUT 239)

13 september 2021

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Het Huis van de Jongere (MADO BRUSSEL ZUID) is een tool rond jongerenhulp die momenteel in volle ontwikkeling is. De organisatie is actief in de zuidelijke Brusselse gemeentes en heeft als taak om alle jongeren tussen 11 en 22 jaar te ontvangen en hen te helpen bij het vinden van oplossingen voor de problemen die ze ondervinden.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
-  U staat in voor de ontwikkeling van MADO BRUSSEL ZUID en dit binnen het kader van de algemene doelstellingen zoals vastgelegd door de inrichtende macht en binnen de door de Franse Gemeenschap vooropgestelde ambities voor MADO;
-  U staat in voor de kwaliteit van de dienstverlening, van de begeleidingsprocedures en van de oriëntatieprocedures die aan de bezoekers worden voorgesteld;
-  U bouwt de communicatie van de structuur uit en vertegenwoordigt haar bij haar partners en binnen alle events en manifestaties die voortvloeien uit het werkingsgebied van de organisatie;
-  U garandeert een dynamisch management van de werknemers en van de partijen die betrokken zijn bij de dienstverlening van MADO SUD;
-  U beheert het aan het project toegekende budget en zorgt ervoor dat MADO een dynamische ontwikkeling kent. Daarnaast verzorgt u de opvolging van de financieringsdossiers, waarbij u nauw samenwerkt met de inrichtende macht;
-  U zorgt voor een grondige toepassing van de deontologische regels en zorgt ervoor dat het beroepsgeheim gerespecteerd wordt;
-  De directeur(trice) staat in voor de dagelijkse werking en vertegenwoordigt daarbij de toezichthoudende autoriteit binnen het werkingskader van MADO BRUSSEL ZUID.
-  U handelt conform het deontologische kader zoals bepaald door het regeringsbesluit van de Franse Gemeenschap rond de specifieke erkenningsvoorwaarden voor het Huis van de Jongere (MADO);
- Dagelijks toezien op het welzijn van de werknemers ;
-  U bent bereid langere werkuren te realiseren (’s avonds en tijdens weekends).

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma: enkel personen met volgende diploma’s zullen worden geselecteerd : u beschikt over een masterdiploma in een sociale richting, menswetenschappen of gelijkaardig en u beschikt over minstens 8 jaar ervaring in een gelijkaardige functie (directie, coördinatie, personeelsbeheer, projectontwikkeling)

Kennis (theorie, reglementeringen, ...) :
-  U beschikt over kennis van de sociale wetgeving en over samenvattend vermogen en u bent in staat om administratieve en juridische info in begrijpelijke taal uit te leggen;
-  U beschikt over kennis van de geldende wetgeving op het vlak van Jongerenhulp;
-  U beschikt over kennis van de wetgeving en van de regels rond de wettelijke doelstellingen van de OCMW’s (Organieke wet van 8.07.1976);
-  U bent vertrouwd met de politieke en institutionele context van de Franse Gemeenschap
-  U beschikt over een opleiding systemische analyse;
-  U hebt voeling met maatschappelijke werking;
-  U beschikt over aantoonbare ervaring binnen een cultuuroverschrijdende context;
-  U beschikt over kennis van teammanagement (geven van duidelijke instructies, toewijzen van taken en controleren van medewerkers) en projectmanagement;
-  U hebt een uitstekende gesproken en geschreven kennis van het Frans en voldoende kennis van het Nederlands.

Praktische / technische competenties (informatica, procedures, ...):
-  U beschikt over kennis van de informaticatool: Suite Office, Access, grafische applicaties;
-  U bent in staat om financiële middelen te beheren;
-  U bent in staat om een juridische context rond situaties van bezoekers te analyseren, te begrijpen en in begrijpelijke taal uit te leggen;
-  U bent in staat om het team te verenigen door betekenis te geven aan boodschappen, te zorgen voor de verspreiding van informatie van de organiserende autoriteit naar de afdeling en te zorgen voor de feedback van het terrein;
-  Vermogen om activiteitenverslagen te schrijven;
-  U bent in staat om analyses uit te voeren en om hier de geschikte conclusies uit te trekken;
-  U bent in staat om MADO te vertegenwoordigen bij de verschillende instanties;
-  U kunt autonoom werken binnen het OCMW-werkkader;
-  U aanvaardt hiërarchische autoriteit en respecteert de principes die hieruit voortvloeien.

Waarden:
-  Tegenover het publiek: respect, vriendelijkheid, zin voor dialoog, conflictoplossend.
-  Tegenover collega’s: respect, vriendelijkheid, teamwork, solidariteit, hulpvaardig, hoffelijk.
-  Tegenover het werk: nauwgezetheid, verantwoordelijkheidszin, autonomie en toewijding op het vlak van toegekende opdrachten, vernieuwing, stressbestendig.
RESPECT VOOR BEROEPSGEHEIM

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
-  Fulltime contract van onbepaalde duur;
-  Flexibele werktijden mogelijk;
-  Maaltijdcheques (€ 7,00 bruto per cheque) ;
-  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels;
-  Hospitalisatieverzekering.

CDI à temps plein

Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation avant le 24/10/2021 à l’adresse suivante :
job6 cpasstgilles.brussels
en mentionnant dans le sujet notre référence : "RECRUT 239" svp.
Seules les candidatures respectant ces consignes seront prises en compte.
Seules les candidats sélectionnés seront contactés.