Maaatschappelijk werker in de Jeugddienst (M/V) (Ref: RECRUT 203)

Maaatschappelijk werker in de Jeugddienst (M/V) (Ref: RECRUT 203)

5 februari 2021

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Het departement jongerenpreventie van het OCMW ondersteunt de taken van de CEMO, Hulpdienst in Open Milieu (HOM). Het is in de eerste plaats bestemd voor de kinderen, de adolescenten en de families gedomicilieerd in Sint-Gillis. Het verzekert :
-  de individuele begeleiding en de preventieve hulp ten gunste van de kinderen en de jongeren in hun leefwereld en in hun relatie met het sociale milieu;
-  de ontwikkeling van collectieve en communautaire projecten en laat het doelpubliek toe om deze te bereiken door het ontvangst, de solidariteit en de sociale mengeling te bevorderen;
-  de partnerships en het werk in netwerk.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
1. Belangrijkste missies:
-  Beheer van verzoeken om sociale bijstand voor minderjarigen gericht aan het OCMW van Sint-Gillis;
-  Analyse van de competentie van het OCMW Sint-Gillis met betrekking tot aan ons gerichte verzoeken om bijstand;
-  Regelmatig deelnemen aan het Bijzonder Jeugdcomité van het OCMW Sint-Gillis (CSJ);
-  Af en toe deelnemen aan het speciaal comité van de sociale dienst van het OCMW Sint-Gillis;
-  In staat zijn om de verschillende coderingen betreffende het beheer van de sociale bijstand alsook het opstellen van sociale rapporten over te nemen;
-  Jongeren of hun ouders ondersteunen en begeleiden bij de administratieve procedures met betrekking tot hun verzoeken om sociale bijstand;
-  In staat zijn om begunstigden op een alomvattende manier over hun rechten te informeren en hen te helpen alle nodige informatie te vinden;
-  Begunstigden kunnen informeren over hun rechten inzake bijstand van in het bijzonder het OCMW;
-  De hoofdopvang van mensen binnen de dienst op zich kunnen nemen.

2. Secundaire missies:
-  Samenwerken aan de modus van multidisciplinaire co-interventie met gezinnen en het netwerk ;
-  Zorgen voor de permanentie van CEMO ;
-  Af en toe samenwerken in collectieve projecten en gemeenschapsacties die de dienst vereist ;
-  Deelnemen en / of collectieve acties organiseren in samenwerking met andere diensten ;
-  Deelnemen aan werkgroepen gerelateerd aan de beroepspraktijk van CEMO en vereist door de service.
-  Deelname aan coördinatievergaderingen met de algemene sociale bijstandssector, jeugdhulpverlening of lokale verenigingen ;
-  Onderhouden en ontwikkelen van het partnerschap met het lokale associatieve weefsel

3. Functie-eisen
-  Grondige kennis van OCMW-wetgeving.
-  Kennis van de algemene organisatie van het OCMW (verschillende interne en externe diensten die onze administratie vormen) en van de werkingsprincipes ;
-  Kennis van het sociaal beleid van de instelling en de procedures vastgelegd binnen de jeugddienst ;
-  Strikt respect voor het beroepsgeheim en de ethische code van Jeugdhulp ;
-  Samenwerking in verschillende acties binnen de dienst: individueel, collectief en gemeenschap ;
-  Deelname aan diverse teambijeenkomsten ;
-  Voortdurende reflectie op de behoeften van de doelgroep van CEMO ;
-  Een informatieve rol kunnen opnemen bij het publiek over de algemene werking van de dienst ;
-  Leer meer over het algemene onderwijsproject en de verschillende acties in het bijzonder ;
-  Deelnemen aan verschillende nuttige trainingen en in het belang van de dienst ;
-  Wees bereid om ’s avonds en in het weekend te werken, afhankelijk van de behoeften van de dienst ;
-  Wees bereid om te werken met een verzwakt en vaak onzeker publiek.
-  Sta open voor multiculturalisme.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
-  Diploma van maatschappelijk werker ;
-  Tweetalig Frans-Nederlands is een pluspunt ;
-  Ervaring in een OCMW is een pluspunt.

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
-  Respect voor het beroepsgeheim en de deontologische gedragscode van de Hulp voor de Jeugd en de sociale tussenkomende deelnemers van het OCMW van Sint-Gillis ;
-  Samenwerking voor verschillende acties in de dienst : individueel, collectief en communautair ;
-  Deelname aan verschillende teamvergaderingen ;
-  Een informatieve rol bij het publiek inzake het algemeen functioneren van het OCMW op zich kunnen nemen ;
-  Kennis nemen van het algemene pedagogische project en de verschillende acties in het bijzonder ;
-  Deelnemen aan verschillende zinvolle vormingen in het belang van het publiek ;
-  Bereid zijn om ’s avonds en tijdens het weekend te werken in functie van de dienstnoodwendigheden ;
-  Bereid zijn om te werken met een kwetsbaar en dikwijls onzeker publiek ;
-  Open staan voor de multicultuur.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
-  Zelfstandig zijn bij de bijzondere opdrachten en bereid zijn om bij te dragen aan het uitbreiden en evolueren van de functie ;
-  Capaciteit voor analyse, samenvatting en opstellen ;
-  Basiskennis van informatica (Word, Excel, Outlook, Internet) ;
-  Kennis van het nederlands ;
-  Over belangrijke luister-, onthaal- en empathische vaardigheden beschikken ;
-  Bereid zijn om in teamverband te werken, informatie uit te wisselen en te delen ;
-  Kennis over het functioneren van het OCMW en de sector Hulp voor de Jeugd is een pluspunt.

CBD (12 maand), voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 31/03/2021 te sturen naar het volgend adres :
job3 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 203" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.