2 Assistenten in de psychologie (M/V)

2 Assistenten in de psychologie (M/V)

5 november 2020

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Het departement jongerenpreventie van het OCMW ondersteunt de taken van de CEMO, Hulpdienst in Open Milieu (HOM).
Het is in de eerste plaats bestemd voor de kinderen, de adolescenten en de families gedomicilieerd in Sint-Gillis. Het verzekert :
-  de individuele begeleiding en de preventieve hulp ten gunste van de kinderen en de jongeren in hun leefwereld en in hun relatie met het sociale milieu;
-  de ontwikkeling van collectieve en communautaire projecten en laat het doelpubliek toe om deze te bereiken door het ontvangst, de solidariteit en de sociale mengeling te bevorderen;
-  de partnerships en het werk in netwerk.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
1. De hoofdtaken:
-  De individuele begeleiding van jongeren en/of de ouders waarborgen.
-  Het op zich nemen van het invoeren van de veelvoudige opnames, het uitwerken van een bijzondere en geïndividualiseerde steun en de begunstigde persoon helpen bij zijn contacten met de verschillende diensten om de bijzondere en vooropgestelde doelstellingen voor elke begeleiding op te stellen.
-  Samenwerken voor de uitwerking van de begeleiding, het klinisch denken, de analyses van de situaties van netwerk ;
-  Samenwerken voor de wijze van de pluridisciplinaire co-tussenkomst bij de families en van het netwerk ;
-  De begunstigden kunnen informeren inzake hun rechten in het algemeen en ze helpen alle nodige informatie te vinden ;
-  Een bekwaamheid en een bijzondere analyse aanbrengen in functie van zijn opleiding en zijn werkterrein, om het denkveld en de veronderstellingen uit te breiden om enerzijds de terugkerende problematieken en de afstemming van de dienst om hieraan te beantwoorden (door de ontwikkeling van het project) en anderzijds de individuele begeleidingen ;
-  De sociale steunaanvragen ten gunste van de minderjarigen bij het OCMW van Sint-Gillis beheren ;
-  De permanentie van de CEMO waarborgen ;
-  Deelnemen aan het Speciale Comité van de Hulp voor de Jeugd binnen het OCMW van Sint-Gillis (CSAJ) ;
-  Het hoofdontvangst van de personen binnen de dienst op zich nemen ;
-  De jongeren begeleiden bij het inrichten van culturele, sportieve en vrijetijdsactiviteiten;
-  De collectieve projecten en de communautaire acties vereist door de dienst ontwikkelen en oprichten.

2. De bijkomstige taken:
-  Deelnemen en/of het organiseren van collectieve acties in partnerschip met andere diensten (organisaties van kampen, animaties op de publieke ruimte, enz…) ;
-  Deelnemen aan werkgroepen in verband met de professionele praktijk van de CEMO en vereist door de dienst.

3. Bijzonderheden van het werk:
-  Permanent nadenken over de noden van het ‘jonge’ publiek ;
-  Deelname aan vergaderingen van coördinatie met de sector jongerenhulp en het plaatselijk associatief milieu ;
-  Initiatie van concrete communautaire en collectieve projecten op basis van een behoefteanalyse van het publiek en de vaststellingen op het terrein ;
-  Het concreet ontwikkelen en begeleiden van de oprichting van de projecten in uitvoering ;
-  Het behouden en ontwikkelen van de partnerschips met het plaatselijk associatief netwerk.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
-  Diploma van assistent in de psychologie ;
-  Tweetalig Frans-Nederlands is een pluspunt ;
-  Ervaring in een OCMW is een pluspunt.

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
-  Respect voor het beroepsgeheim en de deontologische gedragscode van de Hulp voor de Jeugd en de sociale tussenkomende deelnemers van het OCMW van Sint-Gillis
-  Samenwerking voor verschillende acties in de dienst : individueel, collectief en communautair
-  Deelname aan verschillende teamvergaderingen
-  Een informatieve rol bij het publiek inzake het algemeen functioneren van het OCMW op zich kunnen nemen ;
-  Kennis nemen van het algemene pedagogische project en de verschillende acties in het bijzonder ;
-  Deelnemen aan verschillende zinvolle vormingen in het belang van het publiek ;
-  Bereid zijn om ’s avonds en tijdens het weekend te werken in functie van de dienstnoodwendigheden ;
-  Bereid zijn om te werken met een kwetsbaar en dikwijls onzeker publiek ;
-  Open staan voor de multicultuur.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
-  Zelfstandig zijn bij de bijzondere opdrachten en bereid zijn om bij te dragen aan het uitbreiden en evolueren van de functie ;
-  Capaciteit voor analyse, samenvatting en opstellen ;
-  Basiskennis van informatica (Word, Excel, Outlook, Internet)
-  Kennis van het nederlands.
-  Over belangrijke luister-, onthaal- en empathische vaardigheden beschikken
-  Bereid zijn om in teamverband te werken, informatie uit te wisselen en te delen ;
-  Kennis over het functioneren van het OCMW en de sector Hulp voor de Jeugd is een pluspunt.

VVC (moederschapsrust + eventueel ouderschapsverlof),voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 04/12/2020 te sturen naar het volgend adres :
job5 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 183" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.