Hoofdverpleegkundige

Hoofdverpleegkundige

12 oktober 2020

LEIDINGGEVENDE FUNCTIE

-  Onder het rechtstreeks gezag van de Directeur van het rusthuis;
-  Onder onrechtstreeks gezag van de verantwoordelijk van de zorgcoördinatrice;
-  Onder het organieke gezag van de secretaris-generaal

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT/ DE DIENST

-  De residentie ‘Les Tilleuls’ omvat een rust- en verzorgingstehuis en een dienstenresidentie. Het is een gemengd instituut dat valide en mindervalide personen opvangt.
-  Welke ook de graad van validiteit en afhankelijkheid van de opgenomen persoon is, onze algemene filosofie focust zich op de persoon en diens eigenheid als mens.
-  De residentie doet er alles voor opdat de principes die in het levensproject beschreven staan, gerespecteerd worden.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE

-  De hoofdverpleegkundige zorgt voor de vlotte werking van het zorg verlenende team van zijn dienst.
-  -Hij is verantwoordelijk voor de organisatie, de continuïteit en de kwaliteit van de verstrekte zorg.
-  Hij garandeert het fysieke en psychologische comfort van de bewoners met naleving van de geldende wetgeving.
-  De hoofdverpleegkundige helpt mee aan de aan de ontwikkeling van de algemene werkfilosofie en past deze binnen zijn team toe.
-  De hoofdverpleegkundige ondersteunt het verplegend personeel om het fysieke en psychologische comfort van de bewoner te garanderen, met naleving van de geldende KB’s.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE

VEREIST DIPLOMA :

-  enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name: gegradueerde verpleegkundige met visum

VAARDIGHEDEN

-  Zeer goede kennis van het Frans, zowel mondeling als schriftelijk
-  Tweetalig
-  Goede kennis van de gangbare kantoorsoftware
-  Kennis van de algemene organisatie en de werkingsprincipes van de instelling en het OCMW.

KENNIS (THEORISCH, REGLEMENTAIRE, …)

-  Kennis inzake de algemene organisatie en de werkingsprincipes van een OCMW
-  Kennis inzake de opdrachten en prioriteiten van het rusthuis
-  Kennis inzake de RIZIV reglementering in verband met de ziekte-invaliditeitsverzekering en zin voor initiatief

PRAKTISCHE / TECHNISCHE VAARDIGHEDEN:

-  Analytisch en synthetisch vermogen
-  Geordend en strikt
-  Teamspeler, goede communicatief
-  Bekwaam om te delegeren en te coachen
-  Bekwaam om meerdere taken af te handelen en prioriteiten te stellen
-  Aanpassingsvermogen (meerdere taken uitvoeren, samenwerken met verschillende diensten …).

Waarden:

-  Ten aanzien van de mensen: vriendelijk, discreet, beleefd, empatisch, assertief
-  Ten aanzien van collega’s: teamspeler, zin voor samenwerking, solidariteit
-  Ten aanzien van het werk: discreet, nauwkeurig, flexibel, initiatiefnemend, zelfstandig, betrokken, trouw, assertief.

Gelieve uw CV en uw motivatiebrief vóór ten laatste 15/10/2020 op te sturen naar het adres job4 cpasstgilles.brussels met onze referentie als vermelding in het onderwerp: "RECRUT 176" aub.