Adjunct-sectorverantwoordelijke (M/V)

Adjunct-sectorverantwoordelijke (M/V)

8 september 2020

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
In het kader van de activiteiten van het departement volwassenenpreventie, heeft de tewerkstellingssector als opdracht om elke persoon die financieel geholpen wordt door het OCMW de mogelijkheid te bieden om volgens de beste voorwaarden toegang te verkrijgen tot de arbeidsmarkt.
Om dit te bewerkstelligen is de tewerkstellingssector onderverdeeld in 5 actieve diensten voor het begeleiden van het publiek rond de hoofdstappen van het socioprofessionele parcours.

In de tewerkstellingssector, hebben de diensten sésame en inschakelingscel als opdracht de begeleiding te doen op gebied van socioprofessionele inschakeling naar de vaststelling van een project en/of naar het herbeginnen of voortzetten van de opleiding en/of studies.
-  De diensten « Sesame » en « Integratiecel » belast met het ondersteunen van de vaststelling van het professioneel project en de voortzetting van de (voor)vormingen en/of studies ;
-  De diensten « Tewerkstellingstafel» en « CARRE» belast met het ondersteunen van het zoeken naar werk via het art. 60§7 en op de klassiek markt ;
-  De Overbruggingsdienst belast met de begeleiding bij de tewerkstelling van de aangeworven werknemers via art. 60 §7.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
In nauwe samenwerking met zijn/haar hiërarchie is de adjunkt verantwoordelijke van de tewerkstellingssector belast met het coördinatiewerk van de uitgevoerde transversale aspecten binnen de diensten die de tewerkstellingsdienst vormen. Hij/zij verzekert eveneens het teambeheer en de projecten van de administratieve pool. Hij/zij vervangt in zekere zin de verantwoordelijke van de sector bij diens afwezigheid.

1°) In het kader van zijn/haar opdrachten ter ondersteuning van de coördinatie van de tewerkstellingssector :
Onder het toezicht van de sectorverantwoordelijke en met de steun van de ploeg- en projectverantwoordelijken :
-  Begrijpen, opzetten, volgen , evalueren et herzien van projecten, procedures en methodologische middelen van de sector (met direct gezag over de teams) ;
-  Voorbereiden van de dossiers, deelnemen aan de beslissende comités en de opvolging van de beslissingen verzekeren
-  De aanwerving en het onthaal van de nieuw aangeworven personeelsleden van de sector ;
-  Toezicht houden op de vorming van het personeel van de sector ;
-  Zich verzekeren van het respect tov het arbeidsreglement van het personeel van de sector ;
-  Het opmaken van de activiteitenverslagen
-  Toezicht houden op de voorbereiding van de inspecties van de subsidiërende overheden ;
-  Antwoorden op de oproepen voor projecten en deelnemen aan samenstelling van de gesubsidieerde dossiers ;
-  Vervangen van de verantwoordelijke tijdens diens afwezigheid.

2°) in het kader van zijn/haar opdrachten als verantwoordelijke van de administratieve pool :
In nauwe samenwerking met zijn/haar hiërarchie en de beslissende instanties van het OCMW :
-  Begrijpen, opzetten, en volgen van de activiteiten van de administratieve pool in coherentie met de socioprofessionele integratie-opdrachten van de sector ;
-  De herziening van de activiteiten van de administratieve pool evalueren en voorstellen ;
-  Coördineren en beheren van het team van de administratieve pool.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende dilpoma’s worden in aanmerking genomen, met name :
-  Master in Arbeidswetenschappen
-  Master in Sociale wetenschappen
-  Master in Maatschappelijk werk

Vereist :
Ervaring in de sector van socioprofessionele integratie en in teambeheer is vereist.

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
-  Kennis inzake de OCMW’s : werking, opdracht en prioriteit ;
-  Globale theoretische kennis inzake socioprofessionele integratie (traject, fasen, BSP, art.60§7 inrichting, activeringsmaatregelen, enz.) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
-  Kennis inzake het associatief en institutioneel netwerk in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest ;
-  Kennis van het Frans / Nederlands

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
-  Capaciteit om een team te beheeren ;
-  Capaciteit om voorstellen in te dienen en methodes en vernieuwende praktijken te ontwikkelen in het kader van een project en er een oplosgerichte richting aan te geven
-  Schriftelijke capaciteit ;
-  Capaciteit om relevante informatie efficiënt op te zoeken en door te sturen ;
-  Capaciteit om het werk te organiseren, rekening houdend met de prioriteiten en instructies ;
-  Capaciteit om te analyseren ;
-  Beheersen van informatica middelen (Word, Excel, Outlook…) ;
-  Actief luisteren en dialogeren ;
-  Respect voor de hiërarchische structuur en procedures ;
-  Zin voor synthese ;
-  Zin voor initiatief en anticipatie ;
-  Handelen met integriteit en professionalisme ;
-  Capaciteit om te werken in ploegverband en in een netwerk, samenwerken ;
-  Stessbestendig en zelfbeheersing ;

Waarden :
-  Ten opzichte van het publiek : Gevoel voor de dienst, luistervaardigheid, beschikbaarheid, zin voor onthaal..
-  Ten opzichte van de collega’s : Teamspirit, capaciteit om samen te werken, solidariteit.
-  Ten opzichte van het werk : Inzet, zelfstandigheid, soepelheid, striktheid en organisatie, discretie, loyaliteit, initiatief, oplossingsgerichtheid.

CBD van 12 maand, hernieuwbaar in COD indien gunstige evaluatie

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 02/10/2020 te sturen naar het volgend adres :
job13 cpasstgilles.irisnet.be
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 149" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weeerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.