Coronavirus

Coronavirus

In bijlage vindt u eveneens :

1. besluit houdende verlenging van het verbod op bezoeken aan rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen.

2. de richtlijnen die door Iriscare werden overgemaakt en die uitsluitend van toepassing zijn voor het rusthuis.

3. de richtlijnen met betrekking tot de organisatie van bezoeken vanaf 8 juni 2020

Voor alle werknemers die niet in het rusthuis werken, is het verboden om zich ter plaatse te begeven.

De ondersteunende diensten mogen er zich wel begeven indien een dergelijke bezoek noodzakelijk is voor de goede werking van het rusthuis.

Voor de bescherming van onze ouderen, zijn de vergaderingen die geen betrekking hebben op de interne werking van het rusthuis niet meer toegelaten ter plaatse maar dienen plaats te vinden op het centraal bestuur of een andere antenne.

Deze maatregelen zijn onmiddellijk van toepassing en dit tot nader order.

De informatie zal veranderen naargelang de situatie zich verder ontwikkeld.