Integratiemedewerker(ster) SBO

16 mei 2019

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
In het kader van de activiteiten van het departement volwassenenpreventie heeft de tewerkstellingssector als opdracht elke persoon die financieel geholpen wordt door het OCMW in de best mogelijke condities toe te laten op de arbeidsmarkt.
In de tewerkstellingssector heeft de inschakelingscel de begeleiding inzake socioprofessionele integratie bij het heropnemen of voortzetten van de opleiding en/of studies als opdracht.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
Gebruik makend van de aangepaste sociale werkmethodes verzekert de integratiemedewerker de individuele en/of collectieve begeleiding van het publiek dat door het OCMW financieel geholpen wordt. Bij deze handelingen luistert, dialogeert, informeert, orienteert, ondersteunt en begeleidt hij/zij de personen bij hun integratieproces.
Zijn/haar hoofdactiviteiten zijn de volgende :
1) De individuele en/of collectieve socioprofessionele begeleiding verzekeren
2) Het administratief en institutioneel gevolg van de dossiers verzekeren
3) Bijdragen aan de kwalitatieve en kwantitatieve activiteit van de dienst

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Voldoen aan de vereisten voor SBO : minstens 26 jaar zijn, ingeschreven zijn als werkzoekende sinds minstens 1 dag

Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
• Bachelor maatschappelijk werker
• Bachelor assistente in de psychologie
• Brevet van hoger onderwijs consulent in socioprofessionele integratie

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
• Over een professionele ervaring in OCMW en/of socioprofessionele integratie beschikken;
• Beheersing van Frans / Nederands

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
• Zin voor onthaal en relationele vaardigheden met een gevarieerd publiek ;
• Capaciteit om individuele gesprekken te voeren, om een vertrouwensrelatie op te bouwen, te luisteren en te herformuleren ;
• Capaciteit om groepen te animeren ;
• Capaciteit om de persoonlijke bronnen van de gebruikers te mobiliseren en hen te ondersteunen wanneer ze in het project komen ;
• Capacitieit om voorstellen te doen en vernieuwende methodes en praktijken in het kader van het project te ontwikkelen door een oplossingsgerichte benadering ;
• Schrijfvaardigheden ;
• Capaciteit om op een effectieve manier relevante informatie op te zoeken en over te maken ;
• Capaciteit om zijn/haar werk te organiseren rekening houdend met de prioriteiten en de instructies ;
• Beheersing van de informatische middelen (word, excel, outlook, enz) ;
• Actief luisteren en dialogeren ;
• Respect voor de hiërarchische structuur en de procedures ;
• Zin voor synthese ;
• Zin voor initiatief en anticipatie ;
• Reageren met integriteit en professionalisme ;
• Capaciteit om in team- en netwerkverband te werken, samenwerken ;
• Stressbestendig en zelfbeheersing.

Waarden :
• Ten opzichte van het publiek : gevoel voor de dienst; luistervaardigheid, zin voor onthaal.
• Ten opzichte van de collega’s : teamspirit, zin voor samenwerking, solidariteit.
• Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, autonomie, soepelheid, striktheid en organisatie, discretie, loyaliteit, initiatief, oplossingsgericht.

COD, startbaanovereenkomst, voltijds;

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief te sturen naar het volgend adres :
job9 cpasstgilles.irisnet.be
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 98" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.