Administratief assistent (M/V) in de ontvangerij

10 september 2019

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Alle financiële verrichtingen van het centrum uitvoeren, zowel de inkomsten als de uitgaven.
De resutatenrekeningen en balansen van de boekhoudkundige opgaves opmaken op basis van het jaarboek en het grootboek.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
1. De ontvanger assisteren bij het uitvoeren van de inkomsten en de uitgaven, en hierbij het procédé en de procedures respecteren ;
2. De ontvanger assisteren bij het betalen van de mandaten ;
3. De dagelijkse encodage van de financiële verrichtingen in de boekhouding verzekeren ;
4. Zorgen voor de goede archivatie van de boekhoudkundige stukken ;
5. Het personeel van de terugvordering assisteren bij de administratieve taken.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : getuigschrift van hoger secundair onderwijs (GHSO)

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
• Goede kennis van het Frans, gesproken en geschreven (een brief, standaard of met redactionele inhoud, kunnen opmaken, telefoon beantwoorden) ;
• Kennis van Word en Excel ;
• Geschiktheid en affiniteit met cijfers ;
• Kennis van de algemene organisatie en werkingsprincipes van de instelling ;
• Kennis van de basisprincipes van de begrotingsboekhouding ;
• Bij voorkeur, tweetalig Frans / Nederlands.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
• Ordelijk, zorgvuldig en volhardend zijn ;
• De regels inzake vertrouwelijkheid strikt naleven ;
• Teamspirit, goede communicatie ;
• Aanpassingsvermogen (verschillende taken, werken met verscheidene diensten…).

Waarden :
• Ten opzichte van het publiek : zin voor de dienst, luistervaardigheid, beschikbaarheid, behulpzaam.
• Ten opzichte van de collega’s : teamspirit, zin voor samenwerking, solidariteit.
• Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, zelfstandigheid, soepelheid, initiatief, striktheid, discretie, loyaliteit, assertiviteit, zelfontwikkeling.

Voltijds vervangingscontract, (moederschapsrust)

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief te sturen naar het volgend adres :
job9 cpasstgilles.irisnet.be
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 129" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.