Administratief assistent (m/v) bij MADO BRUSSEL ZUID

29 augustus 2019

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Het Huis van de Jongere (MADO BRUSSEL ZUID) is een tool rond jongerenhulp die momenteel in volle ontwikkeling is. De organisatie is actief in de zuidelijke Brusselse gemeentes en heeft als taak om alle jongeren tussen 11 en 22 jaar te ontvangen en hen te helpen bij het vinden van oplossingen voor de problemen die ze ondervinden.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
• Het administratieve beheer verzekeren ;
• De encodages via een specifiek computerprogramma op zich nemen (een vorming is voorzien) ;
• Samenwerken met het team bij het beheer en de opvolging van de dossiers ;
• Deelnemen aan het communicatiebeheer (in partnerschap met de directie) ;

Bijkomende opdrachten
• Samenwerken voor het intern administratief beheer in de dienst ;
• De archiveren en het centrum van bronnen beheren ;
• Samenwerken aan verschillende acties binnen de dienst : individuele, collectieve en gemeenschappelijk.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : houder zijn van minstens een GHSO

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
• Respect van het beroepsgeheim en de deontologische code van de jongerenhulp ;
• Deelname aan verschillende ploegvergaderingen ;
• Permanente reflexie inzake de noden van het publiek van de MADO BRUSSEL ZUID ;
• Capaciteit om een informatieve rol bij het publiek te vervullen inzake de algemene werking van de dienst ;
• Kennis nemen van het globaal pedagogisch project en de verschillende acties in het bijzonder ;
• Deelnemen aan verschillende vereiste vormingen bij het uitoefenen van de functie en in het belang van het publiek ;
• Bereid zijn om ’s avonds en tijdens het weekend te werken in functie van de dienstnoodwendigheden ;
• Bereid zijn om met een kwetsbaar en dikwijls onzeker publiek te werken ;
• Over een concrete ervaring binnen een interculturele context beschikken.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…)
• Capaciteit van analyse, synthese en redigeren ;
• Goede kennis van en gemak inzake informatica (Word, Excel, Outlook, Internet) ;
• Bereid zijn om in groep te werken, informatie uit te wisselen en te delen ;
• Over belangrijke luister-, onthaal- en emphatische capacitieiten beschikken ;
• Genoeg ervaring in de interculturele context ;

Waarden :
• Ten opzichte van het publiek : respect, beleefdheid capaciteit om te dialogeren, het kalmeren van conflicten.
• Ten opzichte van de collega’s : respect, beleefdheid, werken in ploegverband, solidariteit, wederzijdse hulp, hoffelijkheid.
• Ten opzichte van het werk : striktheid, zin voor verantwoordelijkheid, autonomie en inzet bij de toevertrouwde taken, stressbestendig.
RESPECT VOOR HET BEROEPSGEHEIM

CBD van 6 maand, hernieuwbaar in COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief te sturen vóór 09/09/2019 naar het volgend adres :
job3 cpasstgilles.irisnet.be
met in het onderwerp de vermelding van onze referentie "RECRUT 128" aub.