Psycholoog bij MADO BRUSSEL ZUID

28 augustus 2019

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Het Huis van de Jongere (MADO BRUSSEL ZUID) is een tool rond jongerenhulp die momenteel in volle ontwikkeling is. De organisatie is actief in de zuidelijke Brusselse gemeentes en heeft als taak om alle jongeren tussen 11 en 22 jaar te ontvangen en hen te helpen bij het vinden van oplossingen voor de problemen die ze ondervinden.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
• De individuele begeleiding van de jongeren en/of de ouders verzekeren ;
• De tot stand brenging van het veelvoudig ten laste nemen,het uitbouwen van een bijzondere en geïndividualiseerde steun, ondersteunen en helpen van de belanghebbende persoon bij zijn contacten met de verschillende partners om de bijzondere en vooraf opgestelde doelstellingen voor elke sitautie tot stand te brengen ;
• Deelnemen aan het ontwikkelen van de begeleiding, de bedenkingen en de analyses van de situaties ;
• Samenwerken bij de pluridisciplinaire co-tussenkomst in het netwerk ;
• De belanghebbenden kunnen informeren inzake hun rechten in het algemeen en hen helpen om alle nodige informatie te vinden ;
• Een vaardigheid en een bijzondere analyse in functie van zijn/haar opleiding en zijn/haar werkgebied bijbrengen.De waaier van hypothesen vergroten inzake enerzijds de problematieken en de geschiktheid van de dienst om hierop te antwoorden en anderzijds de begeleidingen ;
• De richting naar de partners van MADO BXL SUD practief beheren ;
• Deelnemen aan werkgroepen in verband met de professionele praktijk van de MADO ;
• Deelnemen aan de ontwikkeling van middelen, eigen aan een cultuur “case management” van de MADO

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : master in de psychologie

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
• Strict respect van het beroepsgeheim en de deontologische code van de jongerenhulp en de sociale tussenpartijen van het OCMW van Sint-Gillis ;
• Gevormd zijn in systematische analyse ;
• Samenwerking bij verschillende acties binnen de dienst ;
• Deelname aan verschillende ploegvergaderingen ;
• Een informatieve rol bij het publiek kunnen vervullen inzake de algemene werking van de dienst ;
• Kennis nemen van het globale pedagogische project en de verschillende acties in het bijzonder ;
• Deelnemen aan verschillende nuttige vormingen in het belang van de dienst.
• Bereid zijn om ’s avonds en tijdens het weekend te werken in functie van de dienstnoodwendigheden ;
• Bereid zijn om met een kwetsbaar en dikwijls onzeker publiek te werken ;
• Over een concrete ervaring binnen een interculturele context beschikken.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…):
• Autonomie bij zijn/haar bijzondere opdrachten en bereid zijn om bij te dragen aan het ontwikkelen en evolueren van zijn/haar functie ;
• Capaciteit van analyse, synthese en redigeren ;
• Basiskennis in informatica (Word, Excel, Outlook, Internet) ;
• Kennis van het Nederlands (of bereid zijn om het te leren) ;
• Over belangrijke luister-, onthaal- en emphatische capacitieiten beschikken ;
• Bereid zijn om in groep te werken, informatie uit te wisselen en te delen ;
• Genoeg ervaring in de interculturele context ;
• Kennis inzake de werking van een OCMW en de sector van de jongerenhulp is een pluspunt.

Waarden :
• Ten opzichte van het publiek : respect, beleefdheid capaciteit om te dialogeren, het kalmeren van conflicten.
• Ten opzichte van de collega’s : respect, beleefdheid, werken in ploegverband, solidariteit, wederzijdse hulp, hoffelijkheid.
• Ten opzichte van het werk : striktheid, zin voor verantwoordelijkheid, autonomie en inzet bij de toevertrouwde taken, stressbestendig.
RESPECT VOOR HET BEROEPSGEHEIM

CBD van 6 maand,, hernieuwbaar in COD, halftijds.

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 09.09.2019 te sturen naar het volgend adres :
job14 cpasstgilles.irisnet.be
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 126" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.